Piątek, 4 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(I piętro pok. nr 18)
tel: 86 216 42 17 w. 15
j.boryszewska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 10.00 – 17.00
wtorek:           11.00 – 18.00
środa:               8.00 – 17.00
czwartek:        11.00 – 18.00
piątek:              8.00 – 13.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: I półrocze roku szkolnego 2020/2021

1. STRES W PRACY NAUCZYCIELA – JAK TROSZCZYĆ SIĘ O SWOJĄ KONDYCJĘ ZAWODOWĄ? W-10 25.11.2020 r., godz. 14.30
 • Czym jest stres?
 • Przyczyny stresu w pracy.
 • Jak możemy sobie radzić ze stresem?
 • Najnowsze podejście do stresu - czyli jak "odczarować" stres?

2.

SZTUKA AUTOPREZENTACJI

W-106

12.10.2020 r. godz. 14.30

 • Podstawowe zasady autoprezentacji.
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Moje mocne strony - baza dobrej prezentacji swojej osoby.
 • Wykorzystywanie zasad autoprezentacji w prowadzeniu zajęć.
 • Wykorzystywanie zasad autoprezentacji w ramach wystąpień publicznych.
3 CZY MOŻNA ZROZUMIEĆ ZACHOWANIA AGRESYWNE NASZYCH UCZNIÓW? W-11 12-15.10.2020 r. - dostęp do materiałów na dysku google, 21.10.2020 r., godz. 16.00-17.30 - spotkanie on-line lub stacjonarne
 • Osobom zainteresowanym tematyką szkolenia zostanie udostępniony link do dysku google, na którym umieszczony będzie wykład w formie audio oraz materiały uzupełniające jego treść.
 • Treść wykładu: spojrzenie tradycyjne na problem zachowań agresywnych, agresja w świetle najnowszych badań, wnioski i inspiracje do pracy.
 • Po zapoznaniu się z wykładem i materiałami uzupełniającymi odbędzie się dyskusja on-line lub w siedzibie CEN - w zależności od sytuacji, na temat planowania działań wychowawczych zgodnych z najnowszymi wnioskami z badań dotyczących agresji.
 • Zaświadczenia otrzymają tylko osoby, które zapoznają się z materiałami i będą uczestniczyły w spotkaniu.
4. ROZWÓJ MORALNY UCZNIA – SPOJRZENIE KLASYCZNE I NIESTANDARDOWE W-12 30.11.-2.12.10.2020 r. - dostęp do materiałów na dysku google, 3.12.2020 r., godz. 16.00-17.30 - spotkanie on-line lub w siedzibie CEN
 • Osobom zainteresowanym tematyką szkolenia zostanie udostępniony link do dysku google, na którym umieszczony będzie wykład w formie audio oraz materiały uzupełniające jego treść.
 • Treść wykładu będzie zawierała informacje o tym, jak przebiega rozwój moralny ucznia (podejście klasyczne L. Kohlberga) oraz jak interpretuje rozwój moralny P. Bloom (w odwołaniu do wyników jego najnowszych badań).
 • Po zapoznaniu się z wykładem i materiałami odbędzie się dyskusja on-line lub w siedzibie CEN - w zależności od sytuacji, na temat możliwości wykorzystania zdobytych informacji w ramach działań wychowawczych.
 • Zaświadczenia otrzymają tylko osoby, które zapoznają się z materiałami i będą uczestniczyły w spotkaniu.
5. KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA W-17

1.10.2020 r., godz. 14.30

 • Kompetencje komunikacyjne nauczyciela - umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • Kompetencje społeczne nauczyciela - umiejętność funkcjonowania w grupie i zarządzania grupą.
 • Kompetencje indywidualne - dojrzałość emocjonalna.
 • Umiejętność zarządzania własnym czasem.
 6. JAK PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA WYJAŚNIA ZACHOWANIA CZŁOWIEKA? W-18 4.11.2020 r., godz. 14.30
 • Narodziny chłopięcego/dziewczęcego mózgu.
 • Mózg w szkole.
 • Mózg nastolatka/nastolatki.
 • Jak działa zakochany mózg?
 • Mózg osoby dorosłej.
 7.

LEKCJE WYCHOWAWCZE NA TRUDNE TEMATY

Prowadzi - Robert Ćwikowski

W-16 3.10.2020 r. godz. 9.00
 • Jak pokonać własny strach przed trudnymi tematami?
 • Jak rozmawiać z uczniami na tematy, które sprawiają trudność?
 • Kiedy i jak rozmawiać z uczniami o: samobójstwach - myśli i akty samobójcza, śmierć samobójcza w szkole; samookaleczeniach i innych uszkodzeniach ciała
 • Co mówić i w jaki sposób poruszać z uczniami temat depresji i innych zaburzeń psychicznych?
 • W jaki sposób sygnalizować trudność dotyczącą uzależnień? Mity i fakty. Właściwa argumentacja. Uzależnienia w domu rodzinnym.
 • Impulsy i nawyki - regulujące emocje.
 • Zaburzenia odżywienia, zaburzenia seksualne, fiksacje.
 • Scenariusze lekcji wychowawczych. 
 8.

PEWNOŚĆ SIEBIE I SKUTECZNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA/PEDAGOGA, PRACA Z RODZICEM ROSZCZENIOWYM, KTÓREMU TOWARZYSZĄ SILNE EMOCJE

Prowadzi - Robert Ćwikowski

W-15 24.10.2020 r. godz. 9.00
 • Problemy rodziców czy rodzice problemowi? Zasady budowania właściwej relacji pedagog/wychowawca – rodzic.
 • Zasady prowadzenia rozmowy z rodzicem, któremu towarzyszą silne emocje.
 • Rozpoznawanie własnych zasobów, trudności i ograniczeń.
 • Sposoby radzenia sobie z własnymi trudnościami.
 • Scenariusze spotkań z rodzicami zwiększające zaufanie rodziców do nauczyciel.

 9.

PROGRAM INDYWIDUALNY I GRUPOWY W PRACY Z DZIECKIEM Z OPINIĄ I ORZECZENIEM W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU

Prowadzi - Anna Karpowicz

W-13 21.11.2020 r., godz. 9.00
 • Prawne aspekty opracowywania indywidualnych i grupowych programów zajęć.
 • Rozpoznanie, diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 • Opracowanie oraz analiza propozycji wzorów Indywidualnego Programu Edukacyjno –Terapeutycznego (IPET-u).
 • Zasady opracowania indywidualnych lub grupowych programów zajęć specjalistycznych.
 • Ocena efektywności programu oraz jego modyfikacja.
 • Dokumentowanie przebiegu zajęć w dziennikach.
 10.

PROGRAM INDYWIDUALNY I GRUPOWY W PRACY Z UCZNIEM Z OPINIĄ I ORZECZENIEM W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Prowadzi - Anna Karpowicz

W-14 5.12.2020 r., godz. 9.00
 • Prawne aspekty opracowywania indywidualnych i grupowych programów zajęć.
 • Rozpoznanie, diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Opracowanie oraz analiza propozycji wzorów Indywidualnego Programu Edukacyjno –Terapeutycznego (IPET-u).
 • Zasady opracowania indywidualnych lub grupowych programów zajęć specjalistycznych.
 • Ocena efektywności programu oraz jego modyfikacja.
 • Dokumentowanie przebiegu zajęć w dziennikach.

Tematy rad pedagogicznych

 1.

 Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?

   4 godziny

 2.

 Profilaktyka uzależnień w szkole

   4 godziny