Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(I piętro pok. nr 18)
tel: 86 216 42 17 w. 15
j.boryszewska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek:           9.00 – 16.00
środa:             8.00 – 16.00
czwartek:        8.00 – 16.00
piątek:          10.00 – 14.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: II półrocze roku szkolnego 2019/2020

1. ABC POCZĄTKUJĄCEGO WYCHOWAWCY - KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE NAUCZYCIELA W-130 24.03.2020 r.
 • Znaczenie komunikacji w procesie wychowania.
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Planowanie działań wychowawczych nastawionych na podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczniów.

2.

ABC POCZĄTKUJĄCEGO WYCHOWAWCY - POMYSŁY DO WYKORZYSTANIA NA GODZINACH DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY

W-131

27.02.2020 r.

 • Ramy formalno-prawne określające działania wychowawcze nauczyciela.
 • Zasady pracy wychowawczej.
 • Różnorodne pomysły do wykorzystania w pracy wychowawczej z klasą – zajęcia warsztatowe.
3. STRES W PRACY NAUCZYCIELA – JAK TROSZCZYĆ SIĘ O SWOJĄ KONDYCJĘ ZAWODOWĄ? W-219 5.03.2020 r.
 • Czym jest stres a czym wypalenie zawodowe?
 • Przyczyny stresu w pracy.
 • Skutki stresu i wypalenia zawodowego.
 • Jak możemy sobie radzić ze stresem?
 • Najnowsze podejście do stresu i wypalenia zawodowego.
4. KONSTRUOWANIE ANKIET BADAJĄCYCH POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W-132 28.04.2020 r.
 • Bezpieczeństwo w szkole - analiza problemu.
 • Zasady opracowywania ankiet.
 • Tworzenie ankiet mających na celu badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów.
5. KLUB MŁODEGO WYCHOWAWCY KL-2/1

7.05.2020 r.

19.05.2020 r.

 • Ewaluacja działań wychowawczych.
 • Planowanie pracy wychowawczej.
6.

PRACA PROFILAKTYCZNA I INTERWENCYJNA PEDAGOGA - TEORIA I PRAKTYKA

Prowadzi - Robert Ćwikowski

W-128 22.02.2020 r.
 • Rozpoznanie możliwości powstania zagrożeń związanych z zachowaniami problemowymi oraz zapobieganie im.
 • Interwencja dotycząca samobójstw, samouszkodzeń i uzależnień.
 • Interwencja w przypadku demoralizacji i czynów zabronionych.
 • Relacje i emocje w pracy pedagoga szkolnego.
 • Współpraca z rodzicami oraz instytucjami pomocowymi.

7.

PEWNOŚĆ SIEBIE I SKUTECZNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA/PEDAGOGA, PRACA Z RODZICEM ROSZCZENIOWYM, KTÓREMU TOWARZYSZĄ SILNE EMOCJE

Prowadzi - Robert Ćwikowski

W-129 14.03.2020 r.
 • Problemy rodziców czy rodzice problemowi? Zasady budowania właściwej relacji pedagog/wychowawca – rodzic.
 • Zasady prowadzenia rozmowy z rodzicem, któremu towarzyszą silne emocje.
 • Rozpoznawanie własnych zasobów, trudności i ograniczeń.
 • Sposoby radzenia sobie z własnymi trudnościami.
 • Scenariusze spotkań z rodzicami zwiększające zaufanie rodziców do nauczyciel.

8.

PLANOWANIE I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ. ZADANIA DYREKTORA, WYCHOWAWCY, NAUCZYCIELA, PEDAGOGA, SPECJALISTY

Prowadzi - Anna Karpowicz

W-135 21.03.2020 r.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w aktach prawnych.
 • Planowanie i wdrażane działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia z opinią.
 • Planowanie i wdrażane działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem.
 • Dokumentowanie realizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zewnętrzne i wewnętrzne monitorowanie i nadzorowanie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Odpowiedzi na pytania związane z wdrożonej przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

9.

ZROZUMIEĆ, ZAPLANOWAĆ, ZMODYFIKOWAĆ, UPORZĄDKOWAĆ DZIAŁANIA REALIZOWANE DLA UCZNIA Z OPINIĄ I ORZECZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Prowadzi - Anna Karpowicz

W-136 7.03.2020 r.
 • Udzielenie odpowiedzi na zebrane pytania uczestników - szerokie omówienie każdego zagadnienia.
 • Analiza zadań nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, pedagoga, dyrektora w ramach organizacji pomocy psychologiczno– pedagogicznej.
 • Omówienie szczegółowe zagadnień sprawiających trudności w realizowaniu zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.

ZROZUMIEĆ, ZAPLANOWAĆ, ZMODYFIKOWAĆ, UPORZĄDKOWAĆ DZIAŁANIA REALIZOWANE DLA DZIECKA Z OPINIĄ I ORZECZENIEM W PRZEDSZKOLU – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Prowadzi - Anna Karpowicz

W-137 29.02.2020 r.
 • Udzielenie odpowiedzi na zebrane pytania uczestników - szerokie omówienie każdego zagadnienia.
 • Analiza zadań nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, pedagoga, dyrektora w ramach organizacji pomocy psychologiczno– pedagogicznej.
 • Omówienie szczegółowe zagadnień sprawiających trudności w realizowaniu zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tematy rad pedagogicznych

1.

Jak opracować szkolne portfolio bezpieczeństwa?

4 godziny

2.

Profilaktyka uzależnień w szkole

4 godziny