Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(I piętro pok. nr 18)
tel: 86 216 42 17 w. 15
j.boryszewska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 10.00 – 16.00
wtorek:           7.30 – 16.00
środa:              7.30 – 16.00
czwartek:        8.00 – 15.00
piątek:              8.00 – 13.00
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

- dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany,
- lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- szkolenie i trening mediatorów - Krajowe Centrum Mediacji (Certyfikat nr ENMA-SM 732/01/2010),
- kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
- Studia Podyplomowe z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów",
- Szkoła Pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie
 
Prowadzenie zajęć w zakresie:
  • wychowanie (w tym: współpraca z rodzicami uczniów, osobami reprezentującymi instytucje wspierające proces wychowania, kształtowanie właściwych postaw uczniów, uczenie przestrzegania norm społecznych),
  • opieka (w tym: umiejętność tworzenia właściwego klimatu funkcjonowania szkoły, przedszkola, bursy),
  • profilaktyka (w tym: działania integrujące klasę, rozumienie zachowań agresywnych uczniów i umiejętność przeciwdziałania im, praca ze świadkiem, ofiarą i sprawcą przemocy, praca z uczniem dysfunkcyjnym).

Oferta: II półrocze roku szkolnego 2022/2023

Prowadzenie szkoleń:

KD-14 CYBERPRZEMOC - ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/technologia-informacyjna/4p

W-113 KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – EMPATIA

 https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/1c

W-114 KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/2c

 

Organizator form:

W-142 Zasady pozytywnej dyscypliny w wychowaniu przedszkolaka

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-elementarna-wychowanie-przedszkolne/22f

Udział w formach organizowanych przez innych konsultantów:

KD - 12 Bieg z przeszkodami po sukces, czyli o pokonywaniu trudności w przedmiotach przyrodniczych

Moduł IV Jaka jest w tym rola rodziny/środowiska?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/9i

Szkolenia członków rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich:

  1. Jak wspierać ucznia zdolnego?
  2. Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej
  3. Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna – rozpoznanie, zasady interwencji
  4. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny