Niedziela, 17 Listopad 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(I piętro pok. nr 18)
tel: 86 216 42 17 w. 15
j.boryszewska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 17.00
wtorek: 11.30-17.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 11.00 – 17.00
piątek: 11.30 – 16.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: I półrocze roku szkolnego 2019/2020

1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH. PROGRAM GOLDEN FIVE W-16 08.10., 23.10.2019 r.
 • Podstawy teoretyczne i metodologia programu „Golden Five”.
 • Zasady zarządzania klasą.
 • Budowanie relacji nauczyciel – uczeń – rodzic. Budowanie klimatu społecznego klasy.
 • Wychowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 • Współpraca wychowawcy z rodzicami.

2.

UZALEŻNIENIA - SYMPTOMY I MOŻLIWOŚCI POSZUKIWANIA POMOCY

Prowadzący: Karol Paryszuk

W-13

28.09.2019 r.

 • Zaburzenia związane z graniem w gry komputerowe, jako uzależnienie uznane przez WHO.
 • Oznaki zaburzeń i problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży.
 • Aktualne dane o uzależnieniach i możliwościach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
3. JAK PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA WYJAŚNIA ZACHOWANIA NASZYCH UCZNIÓW? W-14 26.11.2019 r.
 • Jak działa mózg - motywacja.
 • Jak działa mózg - uczenie się.
 • Jak działa mózg - zachowania agresywne.
 • Jak działa mózg, kiedy nasi uczniowie zakochują się?
 • Kilka słów o naszych dorosłych mózgach.
4.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I INTERWENCYJNE PEDAGOGA/NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY WOBEC ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzący: Robert Ćwikowski

W-10 16.11.2019 r.
 • Diagnozowanie uczniów na etapie podstawowym (wychowawca klasy).
 • Określanie czynników ryzyka i czynników chroniących.
 • Projektowanie działań profilaktycznych.
 • Projektowanie działań terapeutycznych (treningowych).
5. ABC początkującego wychowawcy - moje pierwsze spotkania z rodzicami W-8 03.10.2019 r.
 • Dlaczego warto troszczyć się o dobre relacje z rodzicami?
 • Jak prowadzić zebrania z rodzicami?
 • Kompetencje miękkie wpływające na jakość spotkań.
 • W jaki sposób możemy w2spółpracować z "trudnymi rodzicami"?
6. WSPIERANIE ROZWOJU KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH UCZNIÓW W-15 07.11.2019 r.
 • Dlaczego warto zajmować się emocjami naszych uczniów?
 • Kompetencje emocjonalne.
 • Znaczenie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dla właściwego funkcjonowania w grupie.
 • Planowanie pracy wychowawczej mającej na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów.
 • Metody pracy służące wspieraniu rozwojowi emocjonalnemu uczniów.

7.

ROZPOZNANIE I DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB DZIECKA – PLANOWANIE I WDRAŻANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU

Prowadząca - Anna Karpowicz

W- 11

 

 

 

 

5.10.2019 r.

 • Rozpoznanie i diagnoza dzieci z opinią i orzeczeniem.
 • Narzędzia i metody wykorzystywane do rozpoznania potrzeb i możliwości dziecka.
 • Źródła i sposoby analizy informacji o dziecku z przeprowadzonej diagnozy.
 • Formy dokumentowania, rozpoznania i diagnozy dziecka w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

8.

ROZPOZNANIE I DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA – PLANOWANIE I WDRAŻANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Prowadząca - Anna Karpowicz

W - 12

19.10.2019 r.

 • Rozpoznanie i diagnoza uczniów z opinią i orzeczeniem.
 • Narzędzia i metody wykorzystywane do rozpoznania potrzeb i możliwości ucznia.
 • Źródła i sposoby analizy informacji o uczniu z przeprowadzonej diagnozy.
 • Formy dokumentowania, rozpoznania i diagnozy ucznia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

9.

STRATEGIA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PRZYPADKU KONTAKTU Z UCZNIEM PRZEJAWIAJĄCYM ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE I ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI - INTERWENCJA KRYZYSOWA

Prowadzący: Robert Ćwikowski

W-9

 

26.10.2019 r.

            

 • Rozpoznawanie zagrożeń.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom.
 • Umiejętność stosowania procedur - uprawnienia i obowiązki.
 • Właściwa dokumentacja.

10.

DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE KLASĘ - SKUTECZNA FORMA PROFILAKTYKI

 

W-17

 

19.11.2019 r.

 

 • Najskuteczniejsza forma profilaktyki - integracja klasy.
 • Zasady przygotowania i realizacji działań integracyjnych.
 • Analiza propozycji różnorodnych działań integracyjnych.

Tematy rad pedagogicznych

1.

Diagnoza środowiskowa szkoły

4 godziny

2.

Profilaktyka uzależnień w szkole

4 godziny

Studia Podyplomowe 
(Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Współpraca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży)

1.

Socjoterapia

 • 350 godz.
  3 semestry

2.

Terapia pedagogiczna

 • 350 godz.
  3 semestry

3.

Oligofrenopedagogika

 • 370 godz.
  3 semestry

4.

Mediacje i negocjacje

 • 160 godz.
  2 semestry

5.

Przyroda

 • 350 godz.
  3 semestry

6.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • 350 godz.
  3 semestry

7.

Surdopedagogika

 • 370 godz.
  3 semestry