Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(I piętro pok. nr 18)
tel: 86 216 42 17 w. 15
j.boryszewska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 11.00 – 17.00
wtorek:           8.00 – 16.00
środa:               11.00 – 17.00
czwartek:        8.00 – 16.00
piątek:              8.00 – 15.00
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

- dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany,
- lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- szkolenie i trening mediatorów - Krajowe Centrum Mediacji (Certyfikat nr ENMA-SM 732/01/2010),
- kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
- Studia Podyplomowe z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów",
- Szkoła Pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie
 
Prowadzenie zajęć w zakresie:
  • wychowanie (w tym: współpraca z rodzicami uczniów, osobami reprezentującymi instytucje wspierające proces wychowania, kształtowanie właściwych postaw uczniów, uczenie przestrzegania norm społecznych),
  • opieka (w tym: umiejętność tworzenia właściwego klimatu funkcjonowania szkoły, przedszkola, bursy),
  • profilaktyka (w tym: działania integrujące klasę, rozumienie zachowań agresywnych uczniów i umiejętność przeciwdziałania im, praca ze świadkiem, ofiarą i sprawcą przemocy, praca z uczniem dysfunkcyjnym).

Oferta: II półrocze roku szkolnego 2021/2022

Propozycje szkoleń:

W - 140 Lekcje wychowawcze na trudne tematy

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/1c

W - 141 Wspieranie rozwoju uczniów w okresie dorastania

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/2c

W - 142 Jak psychologia ewolucyjna wyjaśnia zachowania naszych uczniów?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/3c

W - 149 Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. Diagnoza potrzeb ucznia po powrocie do nauczania stacjonarnego. Zadania dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, specjalisty

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/7d

 

Szkolenia członków rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkole
  2. Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
  3. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo
  4. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny