Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(I piętro pok. nr 18)
tel: 86 216 42 17 w. 15
j.boryszewska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 10.00 – 17.00
wtorek:           11.00 – 18.00
środa:               8.00 – 17.00
czwartek:        11.00 – 18.00
piątek:              8.00 – 13.00
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

- dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany,
- lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- szkolenie i trening mediatorów - Krajowe Centrum Mediacji (Certyfikat nr ENMA-SM 732/01/2010),
- kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
- Studia Podyplomowe z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów",
- Szkoła Pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie
 
Prowadzenie zajęć w zakresie:
  • wychowanie (w tym: współpraca z rodzicami uczniów, osobami reprezentującymi instytucje wspierające proces wychowania, kształtowanie właściwych postaw uczniów, uczenie przestrzegania norm społecznych),
  • opieka (w tym: umiejętność tworzenia właściwego klimatu funkcjonowania szkoły, przedszkola, bursy),
  • profilaktyka (w tym: działania integrujące klasę, rozumienie zachowań agresywnych uczniów i umiejętność przeciwdziałania im, praca ze świadkiem, ofiarą i sprawcą przemocy, praca z uczniem dysfunkcyjnym).

Oferta: II półrocze roku szkolnego 2020/2021

Propozycje szkoleń:

W - 155 Wartości w programie wychowawczym szkoły służące rozwojowi uczniów

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w155

W - 156 Profilaktyka uzależnień w szkole

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w156

W - 157 Jak psychologia ewolucyjna wyjaśnia zachowania naszych uczniów?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w157

W - 158 Wspieranie procesu przeciwdziałania przemocy domowej. Wdrożenie procedury "niebieskie karty" w szkole

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w158

W - 159 Problemy okresu dorastania

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w159

W - 160 Uzależnienia behawioralne

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w160

W - 161 Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w161

W - 162 Jak wyjaśnić i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w162

W - 163 Praca z ofiarą agresji, agresorem i świadkiem zachowań agresywnych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/wychowanie-profilaktyka/w163

Szkolenia członków rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkole
  2. Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
  3. Diagnoza środowiska szkoły
  4. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo