Niedziela, 17 Listopad 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Joanna Ewa Szkop

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej 

(I piętro, pok. nr 16) 
tel: 86 216 42 17 w. 24
e-mail: j.szkop@cen.lomza.pl

Godziny pracy: 
poniedziałek 11:00 - 17:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 12:30
Konsultacje w godzinach pracy

Czytaj więcej

 

Scenariusze lekcji języka polskiego w kl. IV - VI zawierające elementy oceniania kształtującego, opracowane pod kierunkiem Joanny Szkop.

a Moje spotkanie z Mikołajem-kl. IV

a Życie w zgodzie z naturą - J. Kochanowski Na lipę-kl. VI

a Życzymy sobie...-kl. IV

a Dziękujemy za to

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych w I półroczu r. szk. 2019/2020

  • Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy)
  • Kreatywnie i efektywnie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (szkolenie dla szkół podstawowych)

Propozycje szkoleń w I półroczu r. szk. 2019/2020

  • W - 44 Warsztat pracy młodego nauczyciela polonisty  - 9 i 16 października 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 45 Podstawa programowa z języka polskiego a kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów - 20 listopada i 11 grudnia 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W -  94 Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego - 23 października 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 95 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego  - 6 listopada 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W - 96 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego  - 13 listopada 2019 r. g. 15.00, prowadząca - Joanna Szkop
  • W -  97 Zadania opiekuna stażu nauczyciela realizującego awans zawodowy - 8 stycznia 2020 r. g. 15.00; prowadząca - Joanna Szkop

Zachęcam do korzystania z zamieszczonych na naszej stronie materiałów metodycznych

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/jezyk-polski

Przydatne strony internetowe

www.men.gov.pl

www.cke.edu.pl

www.oke.lomza.pl

www.scholaris.pl

www.ore.edu.pl

www.ceo.edu.pl

www.npseo.pl