Poniedziałek, 10 Sierpień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Joanna Ewa Szkop

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej 

(I piętro, pok. nr 16) 
tel: 86 216 42 17 w. 24
e-mail: j.szkop@cen.lomza.pl

Godziny pracy: 
poniedziałek 11:00 - 17:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 12:30
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia

 • magister filologii polskiej, filologii rosyjskiej, bibliotekoznawstwa, specjalność nauczycielska
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
 • egzaminator sprawdzianu z języka polskiego w klasie VI
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego
 • ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń

 • metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
 • pomiar dydaktyczny
 • analiza i wykorzystanie wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • wykorzystanie EWD do analizy wyników egzaminów zewnętrznych
 • motywowanie uczniów
 • metody i techniki aktywizujące proces dydaktyczny
 • ocenianie kształtujące

Doświadczenie zawodowe

 • praca w charakterze konsultanta ds. edukacji polonistycznej - od 1999 r.
 • przygotowanie programów i realizacja warsztatów, kursów doskonalących, konferencji dla nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych
 • nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej - od 1994 roku
 • prowadzenie zajęć na kursach kwalifikacyjnych: edukatorskim, zarządzania oświatą, nadającym uprawnienia pedagogiczne, z zakresu sztuki, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 • prowadzenie zajęć na kursach finansowanych ze środków Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • edukator projektu POKL "Spójność działań edukacyjnych nauczycieli i dyrektorów gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły"
 • pełnienie funkcji SORE