Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: a.borawska@cen.lomza.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek 8:00-14:00

środa 8:00-16:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 8:00-13:00Konsultacje w godzinach pracy

 

 

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii (KUL)
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii komunikacji społecznej (UMCS)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (KUL)
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki (UKSW)
 • kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą
 • kurs trenerski 
 • CAE
 • członek SDSiZ

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • komunikacja społeczna

 

“Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”

Konfucjusz

Życzę takich owocnych wyborów!

Anna Borawska

 

Formy doskonalenia w roku szkolnym 2020/2021:

 

Anna Borawska - oferta szkoleniowa:

 

II półrocze 2020/2021

 

W - 227 Z pamiętnika doradcy zawodowego - podcast

W - 224 Bajki pomagajki na zajęciach z doradztwa zawodowego, czyli o emocjach i wartościach - podcast

W - 226 Jak aktywnie i efektywnie prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego stacjonarnie i on-line

W - 229 Jak na zajęciach z doradztwa zawodowego kształtować wartości, w tym postawę szacunku

W - 228 Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w kontaktach zawodowych

W - 225 Vademecum doradcy zawodowego: kreatywne zajęcia w szkole podstawowej inkubatorem twórczych pracowników

KL -14/2 Klub początkujących doradców zawodowych (sieć współpracy)

 

Kompletna oferta wraz z formularzami zapisu na szkolenia dostępna jest na stronie internetowej CEN w zakładce "Doradztwo edukacyjno-zawodowe".

-//-

Bez logowania, tylko po kliknięciu w link: https://tinyurl.com/y7fa9sy2 można uzyskać dostęp do playlisty na YouTube z nagraniami 4 części różańca z  rozważaniami na temat pracy ("Różaniec z doradcą zawodowym").
 
Część radosna -
Część światła - 
Część bolesna - 
Część chwalebna - 
 
 

I półrocze 2020/2021

W - 82 ABC wystąpień publicznych: pomoce wizualne (webinar)

W - 83 ABC wystąpień publicznych: aspekty niewerbalne  (webinar)

W - 84 Doradztwo zawodowe w edukacji - aspekty prawne (webinar)

W - 85 Vademecum doradcy zawodowego: sztuka wystąpień publicznych (uzupełnienie cyklu ABC wystąpień publicznych) (szkolenie stacjonarne)

W - 86 Vademecum doradcy zawodowego: zaburzenia integracji sensorycznej a niepowodzenia szkolne uczniów (webinar)

W - 87 Vademecum doradcy zawodowego: akcja - aktywizacja, czyli jak aktywizować uczniów na lekcjach matematyki (przełożone na II półrocze)

W - 88 Vademecum doradcy zawodowego: wychowanie w duchu wartości ukierunkowane na kompetencje (szkolenie stacjonarne)

W - 89 Skuteczna współpraca szkolnego doradcy zawodowego i rodziców uczniów (webinar) 

W - 90 Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego na lekcjach przedmiotowych (webinar)

W - 91 Vademecum doradcy zawodowego: to będzie dobry rok! Jak skutecznie planować i osiągać cele? (webinar)

W - 92 Vademecum doradcy zawodowego: zdalne nauczanie zdolnych belfrów (webinar)

W - 93 ABC wystąpień publicznych: przekaz werbalny (webinar)

W - 94 Z pamiętnika doradcy zawodowego – podcast (seria krótkich webinarów dostępnych na playliście)

W - 95 Vademecum doradcy zawodowego: kreatywne zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej inkubatorem twórczych pracowników (szkolenie stacjonarne)

W - 96 Zgrane trio: kreatywność, kompetencje matematyczne i doradztwo zawodowe (szkolenie stacjonarne)

W - 97 Vademecum doradcy zawodowego: brak dojrzałości matematycznej jako przyczyna niepowodzeń szkolnych uczniów (webinar)

W - 98 "Masz tę moc" - czyli wspomaganie kreowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów poprzez rozwój inteligencji wielorakich (webinar)

W - 99 Vademecum doradcy zawodowego: asertywny nauczyciel w trosce o swój dobrostan psychiczny (szkolenie stacjonarne)

W - 100 Vademecum doradcy zawodowego: jak wykreować kreatywnego pracownika - czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci (webinar)

W - 101 Vademecum doradcy zawodowego: sztuka mówienia i sztuka słuchania kluczem do porozumienia w sytuacjach trudnych (webinar)

KL - 14 Klub początkujących doradców zawodowych (sieć współpracy – spotkania on-line oraz w CEN w Łomży)

KL - 16 Klub szkolnych doradców zawodowych (sieć współpracy – spotkania on-line oraz w CEN w Łomży)

 

UWAGA: Niektóre szkolenia zaplanowane w formie stacjonarnej (w siedzibie CEN w Łomży) mogą zostać zamienione na webinary z aktywnym dostępem on-line.

Kompletna oferta dostępna na stronie internetowej CEN w zakładce "Doradztwo edukacyjno-zawodowe".

 

---/---

Anna Borawska - szkolenia rad pedagogicznych:
 

ROK SZKOLNY 2019/2020

II półrocze 2019/2020

KL - 20 "Klub początkujących doradców zawodowych"

W-201 "Katecheci rybakami talentów" - o elementach doradztwa zawodowego na lekcjach religii

W-177 "When I grow up, I want to be a/an..." - czyli doradztwo zawodowe na lekcjach języka angielskiego

W-214 "Prewencja chorób układu ruchu z wykorzystaniem autorskiego programu ćwiczeń rotacyjnych (kinezyterapia, czyli leczenie ruchem)"

W-180 "Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej - analiza i interpretacja dzieła sztuki na lekcjach historii"

W-210 "Psychologiczne aspekty poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych"

W-179 "Was bist du von Beruf?" - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka niemieckiego

W-181 "Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wos w kontekście obowiązującej podstawy programowej"

W - 178 "Кто ты по профе́ссии?" - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka rosyjskiego

W - 208 "Vademecum doradcy zawodowego: jak wykreować kreatywnego pracownika - czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci"

W-208/1 "Vademecum doradcy zawodowego: jak wykreować kreatywnego pracownika - czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci" (dodatkowa grupa)

W-208/2 "Vademecum doradcy zawodowego: jak wykreować kreatywnego pracownika - czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci" (dodatkowa grupa)

W - 209 "Vademecum doradcy zawodowego: sztuka mówienia i sztuka słuchania kluczem do porozumienia w sytuacjach trudnych​"

W - 209/1 "Vademecum doradcy zawodowego: sztuka mówienia i sztuka słuchania kluczem do porozumienia w sytuacjach trudnych​"  (dodatkowa grupa)

W-7 "Trening asertywności dla skutecznego lidera" 

I półrocze 2019/2020

W-7 "Trening asertywności dla skutecznego lidera" 

W-28 "Sztuka porozumienia belfra XXI wieku z uczniami, czyli o języku współczesnej młodzieży"

W-100 "Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu" 

W-103 "Doradztwo zawodowe na lekcjach przedmiotowych" 

W-104 "Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie" 

 

Serdecznie zapraszam!

Anna Borawska

 

 

“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.

Kto kontynuuje naukę pozostaje młody.

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Henry Ford

 

 

Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

 

– Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

– Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej – w tym m.in.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.02.2019 w sprawie doradztwa zawodowego;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.08.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 03.08.2018 w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 28 marca 2017 r. o ramowych planach nauczania dla publicznych szkół.

 

 

Nauczyciel - doradca zawodowy

 

 • Wspiera szkołę w zakresie pomocy uczniom w rozwoju zawodowym i osobistym, prowadząc także działania doradcze skierowane do rodziców.
 • Poprzez swoje działania w zakresie świadczenia usług informacji zawodowej i doradztwa zawodowego stara się zminimalizować liczbę nieprzemyślanych, przypadkowych decyzji uczniów dotyczących ich ścieżki kształcenia oraz przyszłości edukacyjno-zawodowej.
 • Stara się pomóc młodzieży w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: ,,Jaki wybrać zawód, który będzie zgodny z posiadanymi przeze mnie predyspozycjami, a jego wykonywanie przyniesie mi satysfakcję?”

 

Zadania nauczyciela - doradcy zawodowego

 

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 
 3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 16 ustawy oraz koordynacja jego realizacji;
 4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 6. realizowanie zadań i działań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmujących:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.