Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Dorota Cybulska

Konsultant do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: d.cybulska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek: 8.00 - 16.00

środa: 8.00 - 15.00

czwartek: 8.00 - 15.00

piątek: 8.00 - 13.00

Konsultacje w godzinach pracy

 

Posiadane, uprawnienia, kwalifikacje:

  • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
  • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
  • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
  • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej

 

Propozycje szkoleń w II półroczu roku szkolnego 2019/2020:

W-123 Planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W-138 Jak nauczyć uczniów nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych?

W-139 Zajęcia z empatii sposobem na rozwój emocjonalny uczniów

W-140 Umiejętność uczenia się - jak ją rozwinąć u uczniów?

W-141 Umiejętność budowania relacji rówieśniczych

W-142 Motywowanie uczniów do rozwoju i nauki

W-143 Organizowanie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

W-144 Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową - jak z nim pracować?

W-145 Metody pracy pobudzające rozwój intelektualny uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W-146 Obraz i metafora jako metody pracy z uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi

W-147 Uczeń z dysleksją - jak go zrozumieć i pomóc mu?

W-150 "Piękno w nas i wokół nas" - pomysły na ciekawe zajęcia rozwijające wyobraźnie i sprawność manualną uczniów

W-158 Wywoływanie i utrwalanie głosek szeregów: syczącego, szumiącego i ciszącego

W-159 Logorytmika

W-183 Baw się i rozwijaj pamięć - pomysły na ciekawe zajęcia dodatkowe

 

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych w II półroczu roku szkolnego 2019/20:

1. Organizowanie i dokumentowanie udzielanej w przedszkolu lub szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2. Jak pracować z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze?