Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wtorek, 26 Wrzesień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Dorota Cybulska

Konsultant do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
kierownik pracowni technologii informacyjnej

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: d.cybulska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 - 11.00; 12.30 - 17.00

wtorek: 7.30 - 13.00; 14.30 - 17.00

środa: 7.30 - 15.30

czwartek: 7.30 - 8.00; 9.00 - 10.00; 11.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 13.00

              

Konsultacje w godzinach pracy

 

Posiadane, uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • trener TUS SST
 • trener terapii ręki

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej

 

Propozycje szkoleń w I półroczu roku szkolnego 2023/2024:

 

KL - 121 Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/45

W - 17 Jak nauczyć uczniów panowania nad własną agresją?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/1d

W - 18 Depresja i zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/2d

W - 19 Wsparcie dzieci i młodzieży z przejawami zachowań autodestrukcyjnych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/3d

W - 20 Empatyczna komunikacja ważnym aspektem budowania relacji z uczniem

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/4d

W - 21 Usprawnianie zaburzonych funkcji u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/5d

W - 22 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/6d

W - 23 Elementy metod terapii ręki i arteterapii na zajęciach rewalidacyjnych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/7d

W - 24 Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/8d

KL - 12/1 Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE (dyslektycy)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/45

 

Propozycje na nauczycieli religii:

W - 78 Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji religii

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/nauczanie-religii/3j

W - 79 Katecheta wobec uczniów ze SPE

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/nauczanie-religii/4j

W - 80 Ikona - teologia zawarta w obrazie

 

 

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych w I półroczu roku szkolnego 2023/24:

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-rad-pedagogicznych

1. Psychologiczne aspekty oceniania uczniów, w tym uczniów ze SPE

2. Planowanie,  organizacja, realizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

3. Ocena funkcjonalna jako początek planowania wsparcia w edukacji właczającej

4. Zwiększenie dostępności i  jakości udzielanego wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli i specjalistów w szkołach

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze SPE

6. Indywidualizacja pracy z dzieckiem przedszkolnym w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania