Piątek, 4 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

dr Dorota Cybulska

Konsultant do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: d.cybulska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.45.00 - 17.40

                        11.50 - 12.20

                          13.40 - 17.40

wtorek: 11.50 - 18.20

środa: 8.00 - 17.00

czwartek: 7.40 - 11.40

                   13.40 - 17.10

piątek: 7.45 - 10.45

              12.45 - 14.15

Konsultacje w godzinach pracy

 

Posiadane, uprawnienia, kwalifikacje:

  • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
  • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
  • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
  • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej

 

Propozycje szkoleń w I półroczu roku szkolnego 2020/2021:

KL - 18 Klub nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-18

W - 19 Praca z dzieckiem z zespołem Downa

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w19

W - 20 Zdalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół podstawowych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w20

W - 21 Zdalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół ponadpodstawowych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w21

W - 22 Sposoby integrowania klasy, w której są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w22

W - 23 Jak pracować z uczniami z wadą słuchu?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w23

W - 24 Zastosowanie metod specjalnych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w24

W - 25 Uczniowie z zaburzeniami planowania motorycznego - jak im pomóc?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w25

W - 26 Rozwój intelektualny uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w26

W - 27 Umiejętność budowania relacji rówieśniczych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w27

W - 28 Wspieranie uczniów z zaburzeniami lękowymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w28

W - 29 Uczniowie z niepełnosprawnością jako ofiary i sprawcy agresji rówieśniczej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w29

W - 30 Metody pracy aktywizujące uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebach edukacyjnych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w30

W - 31 Praca z uczniami z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w31

W - 32 Zobacz i usłysz - ćwiczenia pobudzające percepcję wzrokową i słuchową u uczniów

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w32

W - 33 TIK i inne ciekawe pomysły na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w33

W - 34 Ocenianie kształtujące jako pomoc w procesie uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-34

KS - 2 Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/ksztalcenie-specjalne-i-integracyjne/ks2

 

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych w I półroczu roku szkolnego 2020/21:

1. Zrozumieć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - trudności dziecka, diagnozowanie, formy wsparcia

2. Jak prawidłowo zaplanować i zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów?