Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Dorota Cybulska

Konsultant do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
kierownik pracowni technologii informacyjnej

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: d.cybulska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 - 16.30

wtorek: 7.30 - 15.30

środa: 7.30 - 15.30

czwartek:  8.00 - 13.00

piątek: 8.00 - 13.00

              

Konsultacje w godzinach pracy

 

Posiadane, uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • trener TUS SST
 • trener terapii ręki

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej

 

Propozycje szkoleń w II półroczu roku szkolnego 2023/2024:

 

KD - 13 Terapia ręki (dwustopniowy kurs doskonalący)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/1d

W - 122 Terapeutyczne i rozwojowe właściwości gier RPG oraz zastosowanie ich w praktyce

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/5d

W - 18 Depresja i zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/2d

W - 120 Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów z zaburzoną motoryką dużą

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/3d

W - 121 Ocena pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/3d

W - 123  Elementy metod terapii ręki i arteterapii na zajęciach rewalidacyjnych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/6d

W - 124 Dziecko-uczeń z mutyzmem w procesie edukacji i terapii

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/7d

W - 174 "Mózg i serce magiczny duet", czyli jak zadbać o stan umysłu, serca i ciała

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-matematyczno-przyrodnicza-matematyka-fizy/7i

 

Propozycje na nauczycieli religii:

W - 78 Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji religii

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/nauczanie-religii/3j

W - 178 Wizja rodziny w czasie sporów kulturowych

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/nauczanie-religii/1j

W - 179 Dobrostan psychiczny a czynniki lękowe w pracy katechety

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/nauczanie-religii/2j

W - 180 Autyzm na katechezie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/nauczanie-religii/4j

 

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych w II półroczu roku szkolnego 2023/24:

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-rad-pedagogicznych

1. Psychologiczne aspekty oceniania uczniów, w tym uczniów ze SPE

2. Planowanie,  organizacja, realizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

3. Rola i zadania specjalistów w przedszkolu i szkole

4. Zwiększenie dostępności i  jakości udzielanego wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli i specjalistów w szkołach

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze SPE

6. Indywidualizacja pracy z dzieckiem przedszkolnym w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania