Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Dorota Cybulska

Konsultant do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej
kierownik pracowni technologii informacyjnej

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: d.cybulska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 - 15.00

wtorek: 7.30 - 15.00

środa: 7.30 - 15.00

czwartek: 7.30 - 15.00

piątek: 7.30 - 12.30

              

Konsultacje w godzinach pracy

 

Posiadane, uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • trener TUS SST

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej

 

Propozycje szkoleń w II półroczu roku szkolnego 2021/2022:

 

W - 143 Afazja u dzieci - jak pracować z dzieckiem?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/1d

W - 144 Wspomaganie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez różne formy arteterapii

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/2d

W - 145 Innowacje pedagogiczne związane z włączaniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/3d

W - 146 Organizowanie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/4d

W - 147 Seplenienie międzyzębowe - przyczyny, diagnoza i terapia

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/5d

W - 148 Terapia schematów w pracy z uczniem agresywnym

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/6d

 

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych w II półroczu roku szkolnego 2021/22:

1. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów po czasie zdalnego nauczania

2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej