Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

dr Dorota Cybulska

Konsultant do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: d.cybulska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek: 8.00 - 15.00

środa: 8.00 - 16.00

czwartek:8.00 - 14.00

piątek: 8.00 - 14.00

              

Konsultacje w godzinach pracy

 

Posiadane, uprawnienia, kwalifikacje:

  • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
  • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
  • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
  • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej

 

Propozycje szkoleń w II półroczu roku szkolnego 2020/2021:

KL - 2 Klub nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-2

W - 171 Uczniowie z zaburzeniami planowania motorycznego - jak im pomóc?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-171

W - 166 Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla ucznia z doświadczeniem cyberprzemocy

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-166

W - 169 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako ofiary i sprawcy agresjo rówieśniczej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-169

W - 164 Wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-164

W - 168 Jak kształcić u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi umiejętność skutecznego uczenia się?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-168

W - 165 Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-165

W - 177 Ortografia - trudność do wyćwiczenia

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-177

W - 176 Ewaluacja zajęć w działaniu i informacja zwrotna jako sposoby motywowania do nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-176

W - 174 Co szkoła może zaproponować uczniowi zdolnemu?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-174

W - 170 Metody aktywizujące w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-170

W - 172 Zobacz i usłysz - ćwiczenia pobudzające percepcję wzrokową i słuchową u uczniów

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-172

W - 173 Obraz i metafora Obraz i metafora jako inspirujące metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-173

W - 175 Wykorzystanie tekstów literackich w procesie stymulowania pamięci ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-175

W - 178 "Piękno w nas i wokół nas" - pomysły na ciekawe zajęcia rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną uczniów

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-178

W - 167 Rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/w-167

 

 

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych w II półroczu roku szkolnego 2020/21:

1. Zrozumieć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - trudności dziecka, diagnozowanie, formy wsparcia

2. Dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej