Niedziela, 17 Listopad 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Dorota Cybulska

Propozycje szkoleń w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

Konsultant do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

(parter. pok. nr 4)
tel:86 216 42 17 w. 11
e-mail: d.cybulska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 11.00 - 18.00

wtorek: 10.00 - 18.00

środa: 8.00 - 15.30

czwartek: 10.00 - 16.00

piątek: 8.00 - 14.30

Konsultacje w godzinach pracy

 

Posiadane, uprawnienia, kwalifikacje:

  • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
  • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
  • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
  • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej

 

Propozycje szkoleń w I półroczu roku szkolnego 2019/2020:

KL-2 Klub nauczyciela-wychowawcy rozpoczynającego pracę zawodową

W-20 Interwencja kryzysowa w szkole

W-21 Konflikty w klasie - jak sprawić, aby uczniowie chcieli o nich rozmawiać

W-22 Współczesne uzależnienia wśród dzieci i młodzieży

W-23 Jak skutecznie pracować z grupą szkolną?

W-24 Jak uczyć wychowanków właściwych relacji interpersonalnych?

W-25 - Jak odkrywać talenty uczniów?

W-26 Trening pamięci jako skuteczny sposób na ciekawe zajęcia

W-27 Techniki pracy z dzieckiem agresywnym

W-37 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu

W - 38 Logorytmika

 

Propozycje szkoleń w I półroczu roku szkolnego 2019/2020