Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(I piętro. pok. nr 13)
tel: 86 216 42 17 w. 17
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

- poniedziałki 14.00 - 18.00

- wtorki 15.00 - 17.30
- środy 10.00 - 13.00
- czwartki  7.30 - 10.00

Konsultacje w godzinach pracy

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje: 

  • mgr pielęgniarstwa, edukator,
  • egzaminator w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca;
  • studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka, przedsiębiorczość  w szkole;
  • kurs doskonalący z andragogiki;
  • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy;
  • wojewódzki trener programu " Wektory Życia".

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej;

 

Formy doskonalenia w I półroczu roku szkolnego 2023/2024

Forma

Tytuł

Adresaci

Termin

Liczba godzin

Rodzaj szkolenia

Miejsce szkolenia

Prowadzący

KS/R/19 Kształcenie zawodowe                           w rzeczywistych warunkach pracy. Do czego powinniśmy zmierzać ? nauczyciele szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie 19.09.2023 r. 3 konferencja

 stacjonarnie CEN w Łomży

Iwona Puciłowska
KD-10 Program "Wektory życia". Przygotowanie nauczycieli do realizacji zajęć z uczniami nauczyciele szkół ponadpodstawowych, wychowawcy, nauczyciele specjaliści, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie  15.10.2023 r. 30 warsztaty  on-line i stacjonarnie CEN w Łomży

Iwona Puciłowska

 

W-92 Budowanie kultury relacji w procesie nauczania i uczenia się nauczyciele szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 20.11.2023 r.-  30.11.2023 r. 6 warsztaty  on-line, e-learning Iwona Puciłowska
W-91 Pierwsza pomoc w szkole i placówce oświatowej nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 7.11.2023 r. 5 warsztaty  stacjonarnie CEN  w Łomży Iwona Puciłowska
W-93 Z myślą o przyszłości. Wspieranie współczesnego ucznia w procesie uczenia się i rozwoju. nauczyciele szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 5.12.2023r.-18.12.2023 r. 12 warsztaty e-learning Iwona Puciłowska
W-94 Uczenie się na błędach - czyli o kulturze błędu w szkole nauczyciele szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 9.10.2023 r.- 32.10.2023 r. 8 warsztaty e-learning Iwona Puciłowska
KD-8 W stronę modelu 4K. Wyposażanie uczniów w kompetencje przyszłości. nauczyciele szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 6.11.2023 r.- 27.11.2023 r. 16 kurs doskonalący e-learning Iwona Puciłowska
KL-24/1 Klub nauczycieli szkolnictwa branżowego nauczyciele szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 3.10.2023r. - pierwsze spotkanie 8 siec współpracy i samokształcenia stacjonarni/online Iwona Puciłowska
RP Pierwsza pomoc dla nauczycieli i pracowników szkoły zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska
RP Organizacja opieki nad uczniami przewlekle chorymi w szkole w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego zgodnie z zamówieniem zgodnie  z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie, zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska
RP Empatyzowanie w nauczaniu i wychowaniu z zastosowaniem metody myślenia projektowego ( DT(designe thinking) zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska
RP Współpraca nauczycieli w procesie kontroli i oceny. Metoda APU- analiza prac uczniowskich. zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie, zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska
RP Uczeń aktywnym podmiotem uczącym się. Realizacja lekcji według modelu 4 ALL, czyli wyciągamy wodę ze studni zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie, zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska
RP zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2023 zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska