Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(I piętro. pok. nr 13)
tel: 86 216 42 17 w. 17
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - 14.00 - 18.00
Środa: 9.00 - 12.00
Czwartek: 14.00 - 18.00
Konsultacje w godzinach pracy

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje: 

  • mgr pielęgniarstwa, edukator,
  • egzaminator w zawodach: Opiekun medyczny, Opiekunka środowiskowa, Opiekunka dziecięca,
  •  studia podyplomowe:pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka 
  • kurs doskonalący z andragogiki,
  • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej;

 

Formy doskonalenia w II półroczu roku szkolnego 2020/2021

  

Forma

Tytuł

Adresaci

Termin

Liczba godzin

Rodzaj szkolenia

Miejsce szkolenia

Prowadzący

W-232

 

Istotne problemy społeczne na lekcjach wychowawczych. Rzecz o zdrowiu.

Nauczyciele wychowawcy wszystkich typów szkół  26.04.2021 r. 5 stacjonarne CEN w Łomży Iwona Puciłowska
W-231 Edukacja do dbałości i odpowiedzialności za ciało Nauczyciele wychowawcy wszystkich typów szkół, nauczyciele wychowania fizycznego oraz inni zainteresowani nauczyciele 17.05.2021 r. 5

stacjonarne

 

CEN w Łomży

 

Iwona Puciłowska
               
W- 230 Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kręgosłup - prewencja, diagnostyka, korekcja wad postawy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i wychowania fizycznego 29.05.2021 r. 8 stacjonarne CEN w Łomży mgr Jolanta Lul
W-233 Uczeń dorosły w szkole zawodowej nauczyciele szkół kształcących w zawodach i inni zainteresowani 24.05.2021r. 4 stacjonarne CEN w Łomży Iwona Puciłowska
KD-17 Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy nauczyciele EDB i inni zainteresowani maj 2021 r. 30 stacjonarne CEN w Łomży

dr Jolanta Boryszewska

mgr Mirosław Lipiński