Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(I piętro. pok. nr 13)
tel: 86 216 42 17 w. 17
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - 14.00 - 18.00
Środa: 11.00 - 14.00
Czwartek: 14.00 - 18.00
Konsultacje w godzinach pracy

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje: 

  • mgr pielęgniarstwa, edukator,
  • egzaminator w zawodach: Opiekun medyczny, Opiekunka środowiskowa, Opiekunka dziecięca,
  •  studia podyplomowe:pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka 
  • kurs doskonalący z andragogiki,
  • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej;

 

Formy doskonalenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

  

Forma

Tytuł

Termin

Liczba godzin

Miejsce realizacji

Prowadzący

W-207 Przedsiębiorczość to nie nauka i sztuka. To praktyka i emocje. 18.03 i 22.04.2020 r. 8 CEN  w Łomży mgr Ewa Matejkowska
W-211 Kształtowanie postaw prozdrowotnych na lekcjach przedmiotowych. edukacja dla bezpieczeństwa. wychowanie fizyczne. 22.04.2020r. 5 CEN w Łomży mgr Iwona Puciłowska
W-212 Uczeń przewlekle chory. Jak nie wylać dziecka z kąpielą 30.03.2020r. 5 CEN w Łomży mgr Iwona Puciłowska
W- 213 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej. Zadania nauczycieli. 2.03.2020 r. 5 CEN w Łomży mgr Iwona Puciłowska
KL -18 Klub nauczycieli zawodu

18.03.2020 r.

29.04.2020 r.
 

10 CEN w Łomży mgr Iwona Puciłowska
KD -14 Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy 17 - 20. 04. 2020 r. 30 CEN w Łomży

 dr Jolanta Boryszewska

mgr Mirosław Lipiński
 

RP Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej.zadania nauczycieli i pracowników        
RP

Uczeń przewlekle chory. Zadania szkoły i nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego.