Niedziela, 17 Listopad 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(I piętro. pok. nr 13)
tel: 86 216 42 17 w. 17
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - 14.00 - 18.00
Środa: 11.00 - 14.00
Piątek: 14.00 - 18.00
Konsultacje w godzinach pracy

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje: 

  • mgr pielęgniarstwa, edukator,
  • egzaminator w zawodach: Opiekun medyczny, Opiekunka środowiskowa, Opiekunka dziecięca,
  •  studia podyplomowe:pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka 
  • kurs doskonalący z andragogiki,
  • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej;

 

Formy doskonalenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

  

Forma

Tytuł

Termin

Liczba godzin

Miejsce realizacji

Prowadzący

W - 88 Zadania szkoły w rozwijaniu mobilności edukacyjno zawodowej uczniów 8.01.2020 r. 5 CEN Łomża Iwona Puciłowska
W - 89 Konstruowanie programu nauczania zawodu z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 6.11.2019 r. 5 CEN Łomża Iwona Puciłowska
W - 90 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego
21.10.2019 r. 5 CEN Łomża Iwona Puciłowska
W - 91 Zastosowanie metody projektu edukacyjnego na lekcjach wychowania fizycznego 9.12.2019 r. 6 CEN Łomża Iwona Puciłowska
W - 92 Bezpieczeństwo uczniów. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 9.10.2019 r. 6 CEN Łomża Iwona Puciłowska
W - 93 Edukacja zdrowotna w szkole. W stronę szkoły promującej zdrowie. 20.11.2019 r. 6 CEN Łomża Iwona Puciłowska
W - 102 Zintegrowany System Kwalifikacji narzędziem doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole. 25.09.2019 r. 6 CEN Łomżą

Anna Fiedorczuk

IBE Warszawa