Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(parter. pok. nr 2)
tel: 86 216 42 17 w. 16
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

- poniedziałek 10.00 - 17.00 

- wtorek 8.00 - 16.00
- środy 8.00 - 16.00
- czwartek 8.00 - 15.00

- piątek 8.00 - 13.00

Konsultacje w godzinach pracy.

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje: 

  • mgr pielęgniarstwa, edukator,
  • egzaminator w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca;
  • studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka, przedsiębiorczość  w szkole;
  • kurs doskonalący z andragogiki;
  • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy;
  • wojewódzki trener programu " Wektory Życia".

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej;

 

Formy doskonalenia w II półroczu roku szkolnego 2023/2024

Forma

Tytuł

Adresaci

Termin

Liczba godzin

Rodzaj szkolenia

Miejsce szkolenia

Prowadzący

W-118 Edukacja do mądrości na lekcjach wychowania do życia w rodzinie nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 16.04.- 14.05.2024r. 12 warsztaty

e-learning

platforma Moodle

Iwona Puciłowska
KD - 3/2 Kurs kierowników wycieczek szkolnych nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek marzec- maj 2024 r.             (ostateczny termin zostanie ustalony po zgłoszeniu się minimum 20 osób) 10 kurs specjalistyczny

CEN w Łomży

forma stacjonarna

Iwona Puciłowska
KD - 11 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży uczniowie (którzy ukończyli 18 lat i zdają egzamin maturalny) studenci, inne osoby posiadające świadectwo dojrzałości 24.05 - 8.06.2024 r. 36 kurs specjalistyczny CEN w Łomży forma stacjonarna konsultanci CEN w Łomży
KD - 19 Kurs nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w  zakresie udzielania pierwszej pomocy nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i inni zainteresowani nauczyciele  7.06. - 10.06.2024 r. 30 kurs specjalistyczny CEN w Łomży forma stacjonarna zaproszeni specjaliści
W- 189 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 21.02.2024 r. 5 warsztaty  CEN  w Łomży forma stacjonarna Iwona Puciłowska
W - 194 Z myślą o przyszłości. Wspieranie współczesnego ucznia w procesie uczenia się i rozwoju. nauczyciele szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni nauczyciele, zainteresowani tematyką szkolenia 12.02. - 29.02 2024 r. 16 warsztaty e-learning , platforma Moodle Iwona Puciłowska
W-190 Analiza prac uczniowskich. Trochę inne spojrzenie na nauczanie i uczenie się nauczyciele wszystkich typów szkól szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 26.02.- 15.03.2024 r. 16 warsztaty

e-learning

platforma Moodle

Iwona Puciłowska
W-192 Dydaktyka rozwijania kompetencji proinnowacyjnych w szkole kształcącej w zawodach nauczyciele wszystkich typów szkól szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 4.03.20204 r. 5 warsztaty CEN w Łomży forma stacjonarna Iwona Puciłowska
W - 191 Rozwijanie myślenia pytajnego szansą na rozwój i mądrość ucznia nauczyciele wszystkich typów szkól szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 18.03. -22.04.2024 r. 20 warsztaty e-learning platforma Moodle Iwona Puciłowska
W- 193 Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie samodzielnego myślenia nauczyciele wszystkich typów szkól szkolnictwa branżowego, w tym rozpoczynający pracę w zawodzie oraz inni zainteresowani nauczyciele 9.04.2024 r. 5 warsztaty

CEN w Łomży

forma stacjonarna

Iwona Puciłowska
RP Pierwsza pomoc dla nauczycieli i pracowników szkoły zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska
RP Dydaktyka rozwijania kompetencji proinnowacyjnych zgodnie z zamówieniem zgodnie  z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie, zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska
RP Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem 4 rada pedagogiczna szkoleniowa stacjonarnie zgodnie z zamówieniem Iwona Puciłowska