Piątek, 4 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(I piętro. pok. nr 13)
tel: 86 216 42 17 w. 17
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - 14.00 - 18.00
Środa: 9.00 - 12.00
Czwartek: 14.00 - 18.00
Konsultacje w godzinach pracy

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje: 

  • mgr pielęgniarstwa, edukator,
  • egzaminator w zawodach: Opiekun medyczny, Opiekunka środowiskowa, Opiekunka dziecięca,
  •  studia podyplomowe:pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka 
  • kurs doskonalący z andragogiki,
  • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej;

 

Formy doskonalenia w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

  

Forma

Tytuł

Adresaci

Termin

Liczba godzin

Rodzaj szkolenia

Miejsce szkolenia

Prowadzący

W-102

 

Istotne problemy społeczne na lekcjach wychowawczych. Rzecz o zdrowiu.

Nauczyciele wychowawcy wszystkich typów szkół  19.10. 2020 r. 5 stacjonarne CEN w Łomży Iwona Puciłowska
W-103 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej Nauczyciele wychowawcy wszystkich typów szkół  28.09 - 12.10 2020 8

stacjonarne - 4

e-lerning- 4

CEN w Łomży

internet

Iwona Puciłowska
W- 104 Kształtowanie postaw prozdrowotnych  na lekcjach wychowania fizycznego i i edukacji dla bezpieczeństwa nauczyciele wychowania fizycznego i EDB 16.11.2020 r. 5 stacjonarne CEN w Łomży Iwona Puciłowska
W- 105 Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kręgosłup - prewencja, diagnostyka, korekcja wad postawy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i wychowania fizycznego 7.11.2020 r. 8 stacjonarne CEN w Łomży Jolanta Lul
W-106 Kształcenie kompetencji personalnych i społecznych ucznia szkoły zawodowej nauczyciele wszystkich typów szkół kształcących w zawodach 5.10-25.10.2020 r.

 

6 e-lerning internet Iwona Puciłowska
W-107 Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności nauczyciele wszystkich typów szkół kształcących w zawodach 26.10.-16.11. 2020 r. 5 e-lerningy internet

 Iwona Puciłowska

W-108 Dodatkowe umiejętności zawodowe w rzeczywistości szkolnej nauczyciele wszystkich typów szkól kształcących w zawodach 1.12.- 15.12. 2020 r. 6 e-lerning internet Iwona Puciłowska