Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(I piętro. pok. nr 13)
tel: 86 216 42 17 w. 17
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

- poniedziałki 14.00 - 18.00

- wtorki 15.00 - 17.30
- środy 10.00 - 13.00
- czwartki  7.30 - 10.00

Konsultacje w godzinach pracy

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje: 

  • mgr pielęgniarstwa, edukator,
  • egzaminator w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca;
  • studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka, przedsiębiorczość  w szkole;
  • kurs doskonalący z andragogiki;
  • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy;

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej;

 

Formy doskonalenia w II półroczu roku szkolnego 2022/2023

Forma

Tytuł

Adresaci

Termin

Liczba godzin

Rodzaj szkolenia

Miejsce szkolenia

Prowadzący

W-187 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 19.04.2023 r. godz. 15.00 5 warsztaty CEN w Łomży Iwona Puciłowska
W-188 Ocenianie pomagające się uczyć w praktyce szkolnej nauczyciele szkół kształcących w zawodach i inne zainteresowane osoby 29.03.2022 r. 5 warsztaty CEN w Łomży

Iwona Puciłowska

 

KD-13 Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i inne zainteresowane osoby maj 2023 r. 30 kurs doskonalący CEN w Łomży Iwona Puciłowska
               
               
               
RP Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem w dostępnym terminie 4 stacjonarnie zgodnie z zamówieniem mgr Iwna Puciłowska
RP Zadania szkoły w procesie wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem  i dostępnym terminem 4 stacjonarnie zgodnie z zamówieniem mgr Iwona Puciłowska
RP Budowanie polityki szkoły  w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem  i dostępnym terminem 4 stacjonarnie zgodnie z zamówieniem mgr Iwona Puciłowska