Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 15 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Iwona Puciłowska

Konsultant do spraw szkolnictwa zawodowego

(I piętro. pok. nr 13)
tel: 86 216 42 17 w. 17
e-mail: i.pucilowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

- wtorki  14.30 - 18.30
- środy 10.00 - 13.00
- piątki  14.30 - 18.30

Konsultacje w godzinach pracy

Kompetencje i obszary zadaniowe

Wybrane kompetencje: 

  • mgr pielęgniarstwa, edukator,
  • egzaminator w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca;
  • studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie pomocą społeczną, etyka, przedsiębiorczość  w szkole;
  • kurs doskonalący z andragogiki;
  • kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy;

Obszary zadaniowe:  organizacja form doskonalenia z zakresu: kształcenia zawodowego, edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacji zdrowotnej;

 

Formy doskonalenia w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

Zadania szkoły zawodowej w procesie ralizacji kierunków polityki  oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Zintegrowana Strategia Umiejętności.  

Forma

Tytuł

Adresaci

Termin

Liczba godzin

Rodzaj szkolenia

Miejsce szkolenia

Prowadzący

W-12 Budowanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Nauczyciele wychowania fizycznego i inne zainteresowane osoby 22.11.2021 r. 6 stacjonarne CEN w Łomży Iwona Puciłowska
W-13 Kształtowanie dojrzałej postawy wobec ludzkiej cielesności nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas, inne zainteresowane osoby 20.10.2021 r. 6

stacjonarne

 

CEN w Łomży

 

Iwona Puciłowska

 

W-14 Istotne problemy społeczne na lekcjach wychowawczych. Człowiek stary w społeczeństwie nauczyciele wychowawcy klas i inne zainteresowane osoby 3.11.2021 r.. 6 stacjonarnie CEN w Łomży Iwona Puciłowska
W- 118 Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kręgosłup - prewencja, diagnostyka, korekcja wad postawy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i wychowania fizycznego 30.10.2021 r. 8 stacjonarne CEN w Łomży mgr Jolanta Lul
W-117 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 25.10.2021 r. 6 stacjonarnie CEN w Łomży Iwona Puciłowska
W-119 Design Thinking. Rozwijanie myślenia projektowego w szkole nauczyciele szkolnictwa branżowego, przedmiotów z obszaru przedsiębiorczości, zainteresowani nauczyciele 6.12. 2021 r. 6 stacjonarnie CEN w Łomży Iwona Puciłowska
KS -4/20 Zadania szkoły zawodowej w procesie realizacji kierunków polityki  oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Zintegrowana Strategia Umiejętności. nauczyciele szkolnictwa branżowego 22.09.2021 r. 3 stacjonarnie CEN w Łomży Iwona Puciłowska