Środa, 13 Listopad 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Dorota Dąbrowska

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej

(I piętro. pok. nr 16)
tel: 86 216 42 17 w.24
e-mail: d.dabrowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 11.30, 12.45 - 16.45
wtorek 8.00 - 12.30, 14.30 - 16.30  
środa 10.00 - 17.00
czwartek 10.00 - 17.00
piątek 8.00 - 16.00
Konsultacje w godzinach pracy

Czytaj więcej

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

  1. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia
  2. Strategia lekcji odwróconej
  3. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej
  4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole
  5. Kształcenie kompetencji kluczowych w szkole

Propozycje szkoleń 2019/20 - I półrocze

Temat szkolenia Termin, miejsce realizacji Prowadzący szkolenie

Adresaci

KS-5/9 Główne kierunki pracy polonisty w roku szkolnym 2019/20- wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie; 9.09.2019, godz.15.00 Dorota Dąbrowska nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
KS-5/23 Główne kierunki pracy polonisty w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/20- wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem;    11.09.2019 r., godz.15.00 Dorota Dąbrowska nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
KS-5/44 Planowanie pracy nauczyciela polonisty w szkole ponadpodstawowej CEN w Łomży; 28.09.2019 r.; godz.10.30

dr Wioletta Kozak

Dorota Dąbrowska

nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
KS-1 Lektura wobec wyzwań współczesności CEN w Łomży; 26.09.2019 r.; godz.10.30

prof. Grzegorz Leszczyński

dr Weronika Kostecka

mgr Beata Haładus

mgr Olga Topolewska

nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze
W-48 Integracja treści kształcenia literackiego i językowego na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej CEN w Łomży, 5.10. 2019 r., godz.9.00 dr Maria Romanowska- OKE Jaworzno nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
W-50- Stare lektury w nowych odsłonach CEN w Łomży, 10.10.2019 r., 17.10.2019 r.; godz.15.00 Dorota Dąbrowska nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
W-46 Realizacja treści podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej CEN w Łomży, 26.10; 9.11.2019 r.; godz.9.00 Dorota Dąbrowska nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
W-51 Kreatywne gry z tekstem CEN w Łomży, 6.11.,13.11.2019 r., godz.15.00 Dorota Dąbrowska nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

W-49 Człowiek jako homo loquens

(praktyczna retoryka)

CEN w Łomży, 23.11.2019 r, godz. 10.00 dr hab. Elżbieta Wierzbicka nauczyciele szkół ponadpodstawowych
W-47 Drama na lekcjach języka polskiego CEN w Łomży, 27.11;4.12.,8.01.2020 r.; godz.15.00 Dorota Dąbrowska nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych


 

Materiały z III Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy- Wielopoziomowość tekstu literackiego i jego rola w edukacji polonistycznej

Materiały metodyczne z języka polskiego

Zachęcam do skorzystania z zamieszczonych na naszej stronie materiałów

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/jezyk-polski