Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Dorota Dąbrowska

Konsultant do spraw edukacji polonistycznej (I piętro. pok. nr 16)
tel: 86 216 42 17 w.24
e-mail: d.dabrowska@cen.lomza.pl Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 11.30, 12.45 - 16.45
wtorek 8.00 - 12.30, 14.30 - 16.30  
środa 10.00 - 17.00
czwartek 10.00 - 17.00
piątek 8.00 - 16.00
Konsultacje w godzinach pracy
Czytaj więcej

Tematy szkoleniowe dla rad pedagogicznych

  1. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia
  2. Strategia lekcji odwróconej
  3. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów w świetle nowej podstawy programowej
  4. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Propozycje szkoleń 2019/20 - II półrocze

Temat szkolenia Termin, miejsce realizacji Prowadzący szkolenie

Adresaci

W-166 Człowiek jako homo loquens

CEN w Łomży; 8.02.2020; godz.10.00

prof. dr hab. Wierzbicka- Piotrowska nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
W- 165 Realizacja treści podstawy programowej z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych CEN w Łomży; 7.03.;21.03.2020, godz.9.00 mgr Dorota Dąbrowska nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
W-167 Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi argumentacyjnej i twórczej CEN w Łomży; 22.02.;29.02.;godz.9.00

mgr Dorota Dąbrowska

dr Dorota Zalewska

nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
W- 168 Kształcenie językowe w praktyce polonistycznej CEN w Łomży; 13.02.;5.03.2020; godz.9.00

mgr Dorota Dąbrowska

dr Dorota Zalewska

nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
W-169 Kreatywne gry z tekstem Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 5, 11.03.;18.03.2020 mgr Dorota Dąbrowska nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych


 

Materiały z III Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy- Wielopoziomowość tekstu literackiego i jego rola w edukacji polonistycznej

Materiały metodyczne z języka polskiego

Zachęcam do skorzystania z zamieszczonych na naszej stronie materiałów

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/jezyk-polski

 

 

Zestawienie bibliograficzne- nowe lektury w szkole ponadpodstawowej