Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Danuta Lasek

Konsultant do spraw edukacji wczesnoszkolnej

(I piętro. pok. nr 12)
tel. 86 216 42 17 w. 23
e-mail: d.lasek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek:           8.30 – 14.30
środa:             8.30  – 14.30
czwartek:       10.30 – 16.00
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • nauczyciel dyplomowany
 • Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii
 • Studia Podyplomowe – autyzm
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • kurs  kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą 

Oferta: II półrocze rok szkolny 2022/2023

Metody integracyjne w pracy z grupą- rejon zambrowski i wysokomazowiecki  (W-135)

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Termin: 1.03.2023 r., godz.15.30
Liczba godzin: 4
Ramowy program: 
 • Metody integracji grupy –organizacja sytuacji początkowych.
 • Zabawy na powitanie i poznanie się.
 • Pomysły na budowanie relacji z uczniami, m.in. integracyjne gry, karty metaforyczne.
 • Tańce integracyjne i zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z grupą
 
ORTOGRAFIA I GRAMATYKA W EDUKACJI WCZESNOSZKONEJ – rejon zambrowski i wysokomazowiecki (W-136)
Terminy: 15.03.2023 r.; 04.04.2023 r, godz. 15.30
Liczba godzin: 8 (2x4)
 
Ramowy program:
 • Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii i gramatyki.
 • Efektywne metody pracy nad poprawnością ortograficzną.
 • Sposoby pobudzania motywacji do nauki.
 • Dobre praktyki – sprawdzone ćwiczenia, zabawy i gry  służące poznawaniu i usprawnianiu nauki ortografii i gramatyki.
 • Gramatyczny test na uważność.
 • Ortografia on-line – polecane zasoby internetowe.
 
JAK AKTYWIZOWAĆ MŁODSZEGO UCZNIA NA I ETAPIE KSZTAŁCENIA? (W-137)
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Terminy: 04.03.2023 r. godz. 9.00; 21.03.2023 r., godz. 15.30
Liczba godzin: 10 (6 i4)
Ramowy program:
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Metody dyskusyjne - akwarium, dywanik pomysłów, metoda 66, "Myślące kapelusze", karty dyskusyjne
 • Gry dydaktyczne.
 • Grywalizacja.
 • Aktywizowanie dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii
 
WYKORZYSTANIE LAPBOOKA W EDUKACJI MATEMATYCZNEJ (W-138)
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Terminy: 15.04.2023 r., godz. 9.00 
Liczba godzin: 6
Ramowy program:
 • Jak stworzyć lapbook? 
 • Projektowanie matematycznych  lapbooków.
 • Wykorzystanie lapbooka w rozwijaniu kreatywności uczniów.
 • Lapbookowe powtórki.
 
 
 
BUDOWANIE I ROZWIJANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI (W-139)
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Terminy: 25.04.2023 r. , godz. 15.30; 27.04.2023 r., godz. 15.30
Liczba godzin: 8(2x4)
 
Ramowy program:
 • Znaczenie poczucia wartości i samooceny w rozwoju dzieci.
 • Gry i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości
 
WESOŁA ÓSEMKA- JAK SPRAWIĆ, ABY NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ BYŁO SKUTECZNE I RADOSNE? (W-120)
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, świetlic
Terminy: 1.04.2023 r. 
Liczba godzin: 6
Ramowy program:
 • Proces uczenia się w aspekcie zintegrowanego działania.
 • Diagnoza dominującego oka.
 • Ćwiczenia świadomości lewej i prawej strony ciała.
 • Zabawy taneczne i ruchowe w aspekcie orientacji przestrzennej
Prowadzący: mgr Iwona Dzierma

Echa z zajęć W-33

Podczas zajęć warsztatowych W-33 Jak indywidualizować pracę z dzieckiem młodszym? padało dużo konkretnych, ciekawych sposobów indywidualizowania pracy z dziećmi o różnym potencjale edukacyjnym. Uczestnicy szkolenia opracowali grę językową, która może być wykorzystana w klasach 2-3. Pozwala ona dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pliki do pobrania:

a TRZY W LINII- WYRAZY Z RZ, Ż- grupa 2

a TRZY W LINII-WYRAZY Z Ó, U - GRUPA 1

 

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.
Czytaj więcej

Tańce i zabawy ze śpiewem

Warsztaty dla nauczycieli : Tańce i zabawy ze śpiewem  przeprowadziła pani Grażyna Kilbach. Uczestnicy poznawali powitanki, pląsy i różnorodne tańce i zabawy ruchowe, świetnie przy tym się bawiąc.