Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Danuta Lasek

Konsultant do spraw edukacji elementarnej 

(I piętro. pok. nr 12)
tel: 86 216 42 17 w. 23
e-mail: d.lasek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 12.00 - 17.00
wtorek 13.00 - 17.30
środa  12.00 - 17.00
piątek 13.00 - 16.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: II półrocze rok szkolny 2021/2022

W-159 JAK UPORAĆ SIĘ Z LĘKIEM U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM?

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli i szkoły podstawowej, pedagodzy, terapeuci.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

TERMIN:24.03.2022, godz. 9.00

PROWADZĄCY: Iwona Dzierma

Program szkolenia:

Rodzaje i źródła lęków u dzieci.
Jak reagować na lęki u dzieci.
Propozycje zabawi ćwiczeń niwelujących negatywne emocje i lęki.
Rozładowanie napięć za pomocą technik relaksacyjnych i oddechowych


W - 160 GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM KOSTEK SZEŚCIENNYCH  I DZIESIĘCIOŚCIENNYCH.

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (2x6)

TERMINY:

2022.03.26, godz. 15.30

2022.04.02. godz. 15.30

 

Program szkolenia:

Metody i formy pracy w klasach 1-3 w świetle nowej podstawy programowej.
Zabawy językowe, matematyczne i przyrodnicze.
Gry planszowe z wykorzystaniem kości.
"Żywe liczby"- propozycje zabaw wg Mirosława Dąbrowskiego.
Wykorzystanie zabaw kreatywnych w rozwijaniu mowy i myślenia dzieci


W-161 Uczymy się bawiąc. Gry i zabawy dydaktyczne stosowane w nauczaniu ortografii i gramatyki.

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

TERMIN: 26.02.2022, godz. 9.00

Program szkolenia:

Jak tworzyć przestrzeń służącą uczeniu się ortografii i gramatyki.
Propozycje metod aktywizujących do realizacji treści ortograficzno-gramatycznych.
Ortograficzne i gramatyczne stacje zadaniowe.
Ortograficzne i gramatyczne: kodowanie, fiszki, lapbooki, gry.

W- 162 WSPIERANIE WIELOKIERUNKOWEJ AKTYWNOŚCI DZIECI POPRZEZ ZABAWY RUCHOWO-TANECZNE  
ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

TERMINY SZKOLEŃ:

2022.04.13 godz. 15.30

2022.04.20 godz. 15.30

2022.04.27 godz. 15.30

Program szkolenia:

Zabawy integrujące zespół klasowy.
Powitanki i pląsy.
Zabawy ruchowo-taneczne.
Tańce w kręgu dla dzieci.

Echa z zajęć W-33

Podczas zajęć warsztatowych W-33 Jak indywidualizować pracę z dzieckiem młodszym? padało dużo konkretnych, ciekawych sposobów indywidualizowania pracy z dziećmi o różnym potencjale edukacyjnym. Uczestnicy szkolenia opracowali grę językową, która może być wykorzystana w klasach 2-3. Pozwala ona dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pliki do pobrania:

a TRZY W LINII- WYRAZY Z RZ, Ż- grupa 2

a TRZY W LINII-WYRAZY Z Ó, U - GRUPA 1

 

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.
Czytaj więcej

Tańce i zabawy ze śpiewem

Warsztaty dla nauczycieli : Tańce i zabawy ze śpiewem  przeprowadziła pani Grażyna Kilbach. Uczestnicy poznawali powitanki, pląsy i różnorodne tańce i zabawy ruchowe, świetnie przy tym się bawiąc.