Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Danuta Lasek

Konsultant do spraw edukacji wczesnoszkolnej

(I piętro. pok. nr 12)
tel. 86 216 42 17 w. 23
e-mail: d.lasek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek:           8.30 – 14.30
środa:             8.30  – 14.30
czwartek:       10.00 – 15.30
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

  • nauczyciel dyplomowany
  • Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii
  • Studia Podyplomowe – autyzm
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
  • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
  • kurs  kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą 

Oferta: II półrocze rok szkolny 2023/2024

EDUKACJA MATEMATYCZNA PRZYJAZNA DZIECKU (W-141)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-elementarna-wychowanie-przedszkolne/12f

Termin: 12.03-12.04.2024 r.

Liczba godzin: 16

 

JAK DOBRZE BYĆ SOBĄ- O POCZUCIU WŁASNEJ WARTOŚCI DZIECI (W-142)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-elementarna-wychowanie-przedszkolne/13f

Termin: 27.03-27.04.2024 r.

Liczba godzin: 16

 

INNOWACYJNE METODY PRACY Z DZIEĆMI- FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W NOWEJ ODSŁONIE (W-143)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-elementarna-wychowanie-przedszkolne/14f

Termin: 22,27,29.02.2024 r.

Liczba godzin: 12 (3x4)

 

OŚMIU KRASNOLUDKÓW- ZABAWY, ĆWICZENIA I TAŃCE AKTYWIZUJĄCE ROZWÓJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM (W-144)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-elementarna-wychowanie-przedszkolne/15f

Termin: 9.04.2023 r., godz. 9.00

Liczba godzin: 6

Prowadząca: mgr Iwona Dzierma

 

ZABAWY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (W-145)

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-elementarna-wychowanie-przedszkolne/16f

Termin: 5.03.2023 r., godz. 15.00

Liczba godzin: 5

 

JAK POPRZEZ DRAMĘ ROZWIJAĆ OSOBOWOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (W-135)

Termin: 9.03. 2024 r., godz. 9.00

Liczba godzin: 6

 

Prowadząca: mgr Iwona Dzierma


 

Link do pobrania materiałów z formy W - 45 Złość też uczucie - sposoby na rozładowanie emocji u dzieci

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Link do pobrania materiałów z formy W - 42 Jestem, kiedy mnie potrzebujesz - jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Link do pobrania materiałów z formy W-39 Innowacyjne metody pracy z dziećmi – formy aktywności ruchowej

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Link do pobrania materiałów z formy W-40

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Materiały z konferencji rejonowej KS/R/8/4 - 19.09.2023

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - odkrywcą i realizatorem talentów, twórcą edukacyjnego klimatu w zróżnicowanej klasie - Danuta Lasek, Angelika Kędziorek

Link do materiałów:

https://drive.google.com/drive/folders/1bFJ8so1olLQBBmSC9LqL9wPC4NBPbMX6?usp=sharing

Echa z zajęć W-33

Podczas zajęć warsztatowych W-33 Jak indywidualizować pracę z dzieckiem młodszym? padało dużo konkretnych, ciekawych sposobów indywidualizowania pracy z dziećmi o różnym potencjale edukacyjnym. Uczestnicy szkolenia opracowali grę językową, która może być wykorzystana w klasach 2-3. Pozwala ona dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pliki do pobrania:

a TRZY W LINII- WYRAZY Z RZ, Ż- grupa 2

a TRZY W LINII-WYRAZY Z Ó, U - GRUPA 1

 

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.
Czytaj więcej

Tańce i zabawy ze śpiewem

Warsztaty dla nauczycieli : Tańce i zabawy ze śpiewem  przeprowadziła pani Grażyna Kilbach. Uczestnicy poznawali powitanki, pląsy i różnorodne tańce i zabawy ruchowe, świetnie przy tym się bawiąc.