Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Danuta Lasek

Konsultant do spraw edukacji wczesnoszkolnej

(I piętro. pok. nr 12)
tel. 86 216 42 17 w. 23
e-mail: d.lasek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek:           8.30 – 14.30
środa:             8.30  – 14.30
czwartek:       10.00 – 15.30
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • nauczyciel dyplomowany
 • Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii
 • Studia Podyplomowe – autyzm
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • kurs  kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą 

Oferta: I półrocze rok szkolny 2023/2024

EDUKACJA MATEMATYCZNA PRZYJAZNA DZIECKU (W-38)

Termin: 2023.11.16, godz. 15.00
Liczba godzin: 5 

 

INNOWACYJNE METODY PRACY Z DZIEĆMI- FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ (W-39)

Termin: 2023.11.06
Liczba godzin: 5

 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - GRY I ZABAWY INTEGRUJĄCE ZESPÓŁ KLASOWY (W-40)

Termin:  2023.10.25,19,  godz.15.00
Liczba godzin: 8 (5 i 3)

 

JAK DOBRZE BYĆ SOBĄ- O POCZUCIU WŁASNEJ WARTOŚCI DZIECI- REJON ZAMBROWSKI I WYSOKOMAZOWIECKI (W-41)

Termin: 2023.11.28,21, godz. 14.30
Liczba godzin: 8 (2x4)

 

JESTEM, KIEDY MNIE POTRZEBUJESZ - JAK WZMACNIAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI? (W-42)

Terminy:  2023.11.14,8,  godz. 15..00
Liczba godzin: 8 (2x4)

 

WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW METODY DOBREGO STARTU W EDUKACJI I TERAPII UCZNIÓW KLAS 1-3 (W-43)

Termin: 2023.12.02, godz. 9.00
Liczba godzin: 6

 

SPOSOBY NA MATEMATYKĘ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ- REJON ZAMBROWSKI I WYSOKOMAZOWIECKI (W-44)

Termin: 2023.10.26, godz. 15.30;  2023.11.03 (on-line, godz.15.00)
Liczba godzin: 6 (4 i 2)

 

ZŁOŚĆ TEŻ UCZUCIE - SPOSOBY NA ROZŁADOWANIE EMOCJI U DZIECI (W-45)

Termin: 2023.12.6, godz. 15.00
Liczba godzin: 5

 

JAK POPRZEZ DRAMĘ ROZWIJAĆ OSOBOWOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (W-99)

Termin: 2023.12.6, godz. 15.00
Liczba godzin: 5

 

WESOŁA ÓSEMKA- JAK SPRAWIĆ, ABY NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ BYŁO SKUTECZNE I RADOSNE? (W-100)

Termin: 2023.11.18, godz. 9.00
Liczba godzin: 6

 

Tematyka szkoleniowa Rad Pedagogicznych - 2023/2024

 1. Motywowanie i aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Pedagogika zabawy jako metoda pracy z grupą
 3. Wyzwania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej a odpowiedzialność za rozwój zdolności i talentów dzieci..
 4. Wyzwania w klasie, czyli o skutecznym nauczaniu i uczeniu się ucznia klas 1-3. 

 

Link do pobrania materiałów z formy W - 42 Jestem, kiedy mnie potrzebujesz - jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Link do pobrania materiałów z formy W-39 Innowacyjne metody pracy z dziećmi – formy aktywności ruchowej

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Link do pobrania materiałów z formy W-40

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Materiały z konferencji rejonowej KS/R/8/4 - 19.09.2023

Dostępne po kliknięciu w link jako pliki do pobrania

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - odkrywcą i realizatorem talentów, twórcą edukacyjnego klimatu w zróżnicowanej klasie - Danuta Lasek, Angelika Kędziorek

Link do materiałów:

https://drive.google.com/drive/folders/1bFJ8so1olLQBBmSC9LqL9wPC4NBPbMX6?usp=sharing

Echa z zajęć W-33

Podczas zajęć warsztatowych W-33 Jak indywidualizować pracę z dzieckiem młodszym? padało dużo konkretnych, ciekawych sposobów indywidualizowania pracy z dziećmi o różnym potencjale edukacyjnym. Uczestnicy szkolenia opracowali grę językową, która może być wykorzystana w klasach 2-3. Pozwala ona dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pliki do pobrania:

a TRZY W LINII- WYRAZY Z RZ, Ż- grupa 2

a TRZY W LINII-WYRAZY Z Ó, U - GRUPA 1

 

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.
Czytaj więcej

Tańce i zabawy ze śpiewem

Warsztaty dla nauczycieli : Tańce i zabawy ze śpiewem  przeprowadziła pani Grażyna Kilbach. Uczestnicy poznawali powitanki, pląsy i różnorodne tańce i zabawy ruchowe, świetnie przy tym się bawiąc.