Piątek, 4 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Danuta Lasek

Konsultant do spraw edukacji elementarnej 

(I piętro. pok. nr 12)
tel: 86 216 42 17 w. 23
e-mail: d.lasek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek 15.00 - 18.30
środa  11.00 - 18.30
piątek 8.30 - 10.30, 15.00 - 18.30
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: I półrocze rok szkolny 2020/2021

W-36 JAK ROZWIJAĆ KREATYWNOŚĆ U UCZNIÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM?

Rodzaj szkolenia: on-line

Liczba godzin: 2

Ramowy program

 • Kreatywny nauczyciel i uczeń.
 • Zadania rozwijające kreatywność i autonomię uczniów.
 • Ćwiczenia przydatne w rozwoju kreatywności dziecka

 

W-38 GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE STOSOWANE W NAUCE ORTOGRAFII I GRAMATYKI

Termin: 28.11, 5.12.2020, godz. 9.00

Liczba godzin: 12 (2x6)

Ramowy program:

 • Analiza podstawy programowej I etapu edukacyjnego w zakresie edukacji polonistycznej ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących gramatyki i ortografii.
 • Propozycje metod aktywizujących do realizacji treści ortograficzno-gramatycznych.
 • Przykłady gier i zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów

 

W:40 EDUKACJA MATEMATYCZNA PRZYJAZNA DZIECKU

Terminy: 17.10, 24.10.2020, godz. 9.00

Liczba godzin: 12 (2x6)

Ramowy program:

 • Dostosowanie procesu nauczania do wymagań podstawy programowe.j
 • Praca w grupach na zajęciach matematyki.
 • Kreatywne zabawy zachęcające do nauki matematyki.
 • Gry matematyczne

 

W:39 KREATYWNA ORTOGRAFIA

Terminy: 14.11; 21.11.2020 r., godz. 9.00

Liczba godzin: 12 (2x6)

Ramowy program:

 • Kreatywne metody pracy.
 • Gry ortograficzne, quizy ortograficzne.
 • Kreatywne zabawy i ćwiczenia ortograficzne, w tym online

 

 

W-37/1 W-37/2  CHOREOTERAPIA AGRESJI- TAŃCE, ZABAWY I ĆWICZENIA ŁAGODZĄCE NAPIĘCIA EMOCJONALNE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM

Terminy:

I grupa- 3.10.2020 r., godz. 9.00

II grupa - 10.10.2020 r., godz. 9.00

 

Liczba godzin: 6

Ramowy program

 • Sposoby rozwiązywania w grupie emocjonalnych problemów i zdobywania umiejętności panowania nad uczuciami.
 • Nauka tańców i zabaw uwalniających agresje.
 • Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i silnej osobowości.
 • Poszerzanie świadomości społecznej, kształtowanie lepszego kontaktu z drugą osobą.
 • Aktywizowanie i wyzwalanie emocjonalnych procesów, odreagowania

 

W: 41/1 ZABAW WIELE Z UKULELE

Termin: 21.10, 28.10. i 4.11.2020, godz. 16.30

Liczba godzin: 9

Ramowy program

 • Poznanie podstawowych chwytów na ukulele w stroju sopranowym.
 • Nauka piosenek dla dzieci w opracowaniu na ukulele.
 • Zabawy rytmiczne na bazie piosenek na ukulele

 

W-41/2 ZABAW WIELE Z UKULELE, CZ. 2

Terminy: 7.10, 23.10, 18.11.2020, godz. 16.30

Liczba godzin: 9

Prowadząca: Ewa Budryk

Ramowy program

 • Gra z nut na ukulele.
 • Zamiana tonacji z użyciem koła kwintowego.
 • Gra z zastosowaniem różnych technik bicia.
 • Nauka piosenek okolicznościowych między innymi patriotycznych i kolęd

 

 

W-42 PLASTELINOWY ZAWRÓT GŁOWY

Termin: 24.10..2020, godz. 9.00

Liczba godzin: 6

Prowadząca: Jolanta Jasiuk

Ramowy program

 • Tworzenie prac płaskich poprzez wałkowanie i rozcieranie.
 • Formowanie elementów ze specjalnie składanych plastelin.
 • Ozdabianie większych form typu wazon.
 • Biżuteria wykonywana metodą skręcania

 

 

W-43 JAK UPORAĆ SIĘ Z LĘKIEM U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM?

Termin: 7.11.2020 r., godz. 9.00

Liczba godzin: 6

Prowadząca: Iwona Dzierma

Ramowy program

 • Rodzaje i źródła lęków u dzieci.
 • Jak reagować na lęki u dzieci.
 • Propozycje zabawi ćwiczeń niwelujących negatywne emocje i lęki.
 • Rozładowanie napięć za pomocą technik relaksacyjnych i oddechowych

Echa z zajęć W-33

Podczas zajęć warsztatowych W-33 Jak indywidualizować pracę z dzieckiem młodszym? padało dużo konkretnych, ciekawych sposobów indywidualizowania pracy z dziećmi o różnym potencjale edukacyjnym. Uczestnicy szkolenia opracowali grę językową, która może być wykorzystana w klasach 2-3. Pozwala ona dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pliki do pobrania:

a TRZY W LINII- WYRAZY Z RZ, Ż- grupa 2

a TRZY W LINII-WYRAZY Z Ó, U - GRUPA 1

 

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.
Czytaj więcej

Tańce i zabawy ze śpiewem

Warsztaty dla nauczycieli : Tańce i zabawy ze śpiewem  przeprowadziła pani Grażyna Kilbach. Uczestnicy poznawali powitanki, pląsy i różnorodne tańce i zabawy ruchowe, świetnie przy tym się bawiąc.