Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Danuta Lasek

Konsultant do spraw edukacji elementarnej 

(I piętro. pok. nr 12)
tel: 86 216 42 17 w. 23
e-mail: d.lasek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek 15.00 - 18.30
środa  11.00 - 18.30
piątek 8.30 - 10.30, 15.00 - 18.30
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: II półrocze rok szkolny 2018/2019

  • W - 117  Gry i zabawy dydaktyczne stosowane w nauce ortografii i gramatyki.
  • W - 118  Rozwój kreatywności, poprawa komunikacji oraz zwiększenie aktywności uczniów przez zastosowanie różnorodnych metod aktywizujących.
  • W - 119 Nauka przez zabawę- śpiewem i tańcem wspieranie naturalnych aktywności dziecka.
  • W - 120 Zabawy edukacyjne i ruchowo-taneczne wspierające aktywność dziecka.
  • W - 121 Myślenie wizualne w edukacji wczesnoszkolnej.
  • W - 174 Wspomaganie rozwoju dzieci  poprzez kreatywny taniec i zabawę.

 

Echa z zajęć W-33

Podczas zajęć warsztatowych W-33 Jak indywidualizować pracę z dzieckiem młodszym? padało dużo konkretnych, ciekawych sposobów indywidualizowania pracy z dziećmi o różnym potencjale edukacyjnym. Uczestnicy szkolenia opracowali grę językową, która może być wykorzystana w klasach 2-3. Pozwala ona dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pliki do pobrania:

a TRZY W LINII- WYRAZY Z RZ, Ż- grupa 2

a TRZY W LINII-WYRAZY Z Ó, U - GRUPA 1

 

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.
Czytaj więcej

Tańce i zabawy ze śpiewem

Warsztaty dla nauczycieli : Tańce i zabawy ze śpiewem  przeprowadziła pani Grażyna Kilbach. Uczestnicy poznawali powitanki, pląsy i różnorodne tańce i zabawy ruchowe, świetnie przy tym się bawiąc.