Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Danuta Lasek

Konsultant do spraw edukacji elementarnej 

(I piętro. pok. nr 12)
tel: 86 216 42 17 w. 23
e-mail: d.lasek@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek 15.00 - 18.30
środa  11.00 - 18.30
piątek 8.30 - 10.30, 15.00 - 18.30
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: II półrocze rok szkolny 2020/2021

 

GRY I ZABAWY  DYDAKTYCZNE STOSOWANE W NAUCE ORTOGRAFII I GRAMATYKI

Termin: 27.03, 10.04.2021, godz. 9.00
Liczba godzin: 12 (2x6)

Ramowy program:

 • Analiza podstawy programowej I etapu edukacyjnego w zakresie edukacji polonistycznej ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących gramatyki i ortografii.
 • Propozycje metod aktywizujących do realizacji treści ortograficzno-gramatycznych.
 • Przykłady gier i zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów

 

KREATYWNA ORTOGRAFIA
Rodzaj szkolenia: stacjonarne

Liczba godzin: 12 (2x6)
Termin:

Ramowy program

 • Kreatywny metody pracy
 • Gry ortograficzne, quizy ortograficzne.
 • Kreatywne zabawy i ćwiczenia ortograficzne, w tym online

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA PRZYJAZNA DZIECKU

Termin: 17.04, 24.04.2021, godz. 9.00
Liczba godzin: 12 (2x6)

Ramowy program:

 • Matematyka w podstawie programowej.
 • Praca w grupach na zajęciach matematyki.
 • Kreatywne zabawy zachęcające do nauki matematyki.
 • Pomysły na zabawy z wierszem, piosenką, ruchem.
 • Gry, łamigłówki i zabawy rozwijające kompetencje  matematyczne dzieci.

 

ZABAW WIELE Z UKULELE

Termin: 10.03, 17.03 i 31.03.2021, godz. 16.30
Liczba godzin: 9

Ramowy program

 • Poznanie podstawowych chwytów na ukulele w stroju sopranowym.
 • Nauka piosenek dla dzieci w opracowaniu na ukulele.
 • Zabawy rytmiczne na bazie piosenek na ukulele

 

PLASTELINOWY ZAWRÓT GŁOWY

Termin: 27.03.2021, godz. 9.00
Liczba godzin: 6

Prowadząca: Jolanta Jasiuk

Ramowy program

 • Tworzenie prac płaskich poprzez wałkowanie i rozcieranie.
 • Formowanie elementów ze specjalnie składanych plastelin.
 • Ozdabianie większych form typu wazon.
 • Biżuteria wykonywana metodą skręcania

 

JAK UPORAĆ SIĘ Z LĘKIEM U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM?

Termin: 6.03.2021, godz. 9.00
Liczba godzin: 6

Ramowy program:

 • Rodzaje i źródła lęków u dzieci.
 • Jak reagować na lęki u dzieci.
 • Propozycje zabawi ćwiczeń niwelujących negatywne emocje i lęki.
 • Rozładowanie napięć za pomocą technik relaksacyjnych i oddechowych

 

JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE DZIECI?                                                                           

Termin:18.02.2021, godz. 16.00
Liczba godzin: 2

Ramowy program

 • Metody i techniki służące rozwojowi kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci.
 • Różne formy pracy nad emocjami.
 • Zabawy i ćwiczenia wzmacniające umiejętności społeczne.
 • Gry i zabawy relaksująco-odprężające.

 

ZABAWY EDUKACYJNE I RUCHOWO-TANECZNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ I AKTYWNOŚC DZIECKA

Termin: 7.04, 14.04 I 21.04.2021, godz. 15.30
Liczba godzin: 12 (3X4)

Ramowy program:

 • Zabawy integracyjne.
 • Zabawy ruchowo-taneczne.
 • Zabawy kreatywne z przyborami.
 • Zabawy z wierszem i ze śpiewem.

 

Echa z zajęć W-33

Podczas zajęć warsztatowych W-33 Jak indywidualizować pracę z dzieckiem młodszym? padało dużo konkretnych, ciekawych sposobów indywidualizowania pracy z dziećmi o różnym potencjale edukacyjnym. Uczestnicy szkolenia opracowali grę językową, która może być wykorzystana w klasach 2-3. Pozwala ona dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pliki do pobrania:

a TRZY W LINII- WYRAZY Z RZ, Ż- grupa 2

a TRZY W LINII-WYRAZY Z Ó, U - GRUPA 1

 

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.
Czytaj więcej

Tańce i zabawy ze śpiewem

Warsztaty dla nauczycieli : Tańce i zabawy ze śpiewem  przeprowadziła pani Grażyna Kilbach. Uczestnicy poznawali powitanki, pląsy i różnorodne tańce i zabawy ruchowe, świetnie przy tym się bawiąc.