Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Iwona Czaplicka

dr Iwona Czaplicka

Koordynator pracowni doradztwa metodycznego
Konsultant do spraw
nauczania języka niemieckiego i projektów edukacyjnych
(parter, pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 8:00-15:00
środa 8:00-15:00
czwartek 8:00-15:00
piątek 8:00-15:00


Konsultacje w godzinach pracy.

Posiadane kwalifikacje, pełnione funkcje:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • mgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany 
 • studia podyplomowe z historii, geografii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą
 • prezes Oddziału Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka niemieckiego 


Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki języka niemieckiego
 • pracy z uczniem zdolnym
 • myślenia wizualnego i efektywności nauczania
 • działań innowacyjnych w praktyce szkolnej
 • przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych
 • współpracy szkoły ze społecznością lokalną


 

Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2023/24

konferencje

KS- 12 Imopeksis - wsparcie rozwoju uczniów w sporcie, edukacji i życiu społecznym

16.02.2024 r., godz. 16.00

Akademia Łomżyńska

warsztaty

W - 168 Pudełko germanisty - twój klucz do oryginalnych lekcji języka niemieckiego

22.01.2024 r., godz. 9.00

CEN w Łomży

W-153 W - 153 Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

24.02.2024 r., godz. 9.00 

CEN w Łomży

kursy doskonalące

KD - 15 Cyfrowe kompetencje nauczycieli języka niemieckiego - doskonalenie umiejętności wykorzystania w edukacji językowej narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w tym opartych na sztucznej inteligencji

23.02-26.04.2024 r.

platforma Moodle

kluby

KL-5/1/2 Klub Germanistów (nauczyciele j. niemieckiego z województwa podlaskiego poza powiatem łomżyńskim i kolneńskim)

12.04, 10.06.2024 r., godz. 18.00 - Internet

KL-5/3/2 Klub Germanistów (nauczyciele j. niemieckiego z powiatu łomżyńskiego)

13.04.2024 r., godz. 9.00 - CEN w Łomży

10.06.2024 r., godz. 18.00 - Internet

KL-5/4/2 Klub Germanistów (nauczyciele j. niemieckiego z powiatu kolneńskiego)

15.03.2024 r., godz. 16.00 - I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie

10.06.2024 r., godz. 18.00  - Internet

 

PR-5  Internationales Projekt „Im Netz der Brieffreundschaften“ – zgłoszenia do 15.09.2023 r.

1.10.2023 r. - 31.05.2024 r. - Internet, miejsce pracy nauczyciela

 

szkolenia dla członków Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycielskich

 

POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANI​E

Błąd bezpieczną przestrzenią do nauki – jak wykorzystać błędy, by rozwijać potencjał uczniów

DYDAKTYKA

Innowacyjne metody nauczania drogą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Lekcje z pomysłem, czyli myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

Uczyć lepiej – od neurodydaktyki do skutecznej edukacji​

NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podniesieniu efektywności pracy szkoły

 

 

 

 

Materiały wspierające uczniów w przygotowaniach do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Słownictwo przydatne podczas przygotowań do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - rozumienie tekstów pisanych i słuchanych

https://drive.google.com/file/d/1PzYHWm5879bvJq02LnaKq_96F_X6IR7D/view?usp=sharing

Słownictwo przydatne podczas przygotowań do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - tworzenie wypowiedzi pisemnej

https://drive.google.com/file/d/1Dg0Ft3CnxeY6Vg6Sb8ZhOq6wJLwfuydB/view?usp=sharing

"Durch Spiele wird man klug" opracowanie zbiorowe

Durch Spiele wird man klug opracowanie zbiorowe

"Durch Spiele wird man klug" Opracowanie zbiorowe nauczycieli języka niemieckiego Oddział Łomża PSNJN, Wyd. Poligraf 2020.

Wersja elektroniczna książki została udostępniona uczestnikom Klubu Germanisty w roku szkolnym 2020/2021. Dostęp do książki można również uzyskać poprzez kontakt drogą mailową z doradcą metodycznym: i.czaplicka@cen.lomza.pl

 

„Zdalne testowanie na zajęciach języka niemieckiego” - ankieta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - czerwiec - wrzesień 2021

Sprawozdanie z III Międzynarodowego Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego pt.: „Deutschlernen europaweit” 20.03.2021 r.

Sprawozdanie z III Międzynarodowego Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego pt.: „Deutschlernen europaweit” 20.03.2021 r. organizowanego przez PSNJN Oddział Łomża we współpracy z CEN w Łomży - Studien zur Deutschkunde Studia Niemcoznawcze, Uniwersytet Warszawski Instytut Germanistyki, LXVII. BAND Warszawa 2022. 

https://studianiemcoznawcze.publisherspanel.com/api/files/view/2052147.pdf

Diagnozy na rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej

Diagnozy na rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej

 

Wersja elektroniczna diagnoz została udostępniona uczestnikom Klubu Germanisty w roku szkolnym 2021/2022. Dostęp do diagnoz można również uzyskać poprzez kontakt drogą mailową z konsultantem: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Więcej informacji o inicjatywach nauczycieli języka niemieckiego w województwie podlaskim można uzyskać na stronie:

Dostęp do materiałów dla uczestników Klubu Germanistów

w roku szkolnym 2020/2021

Klub Germanistów I półrocze 2020/2021

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

Klub Germanistów II półrocze 2020/2021

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

 

w roku szkolnym 2021/2022

Klub Germanistów I półrocze 2021/2022

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

Klub Germanistów II półrocze 2021/2022

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

 

w roku szkolnym 2022/2023

Klub Germanistów I półrocze 2022/2023

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z konsultantem

Klub Germanistów II półrocze 2022/2023

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z konsultantem