Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Iwona Czaplicka

dr Iwona Czaplicka

Koordynator pracowni doradztwa metodycznego
Konsultant do spraw
nauczania języka niemieckiego i projektów edukacyjnych
(parter, pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30-11:40, 13:40-15:30
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-11:40, 15:15:16:05
piątek 7:30-15:30


Konsultacje w godzinach pracy.

Posiadane kwalifikacje, pełnione funkcje:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • mgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany 
 • studia podyplomowe z historii, geografii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
 • prezes Oddziału Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka niemieckiego 


Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki języka niemieckiego
 • pracy z uczniem zdolnym
 • myślenia wizualnego i efektywności nauczania
 • działań innowacyjnych w praktyce szkolnej
 • przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych
 • współpracy szkoły ze społecznością lokalną


 

Oferta szkoleniowa na II półrocze roku szkolnego 2022/23 z linkami do zapisów:

 

 - 156 Gotowi na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego -dostęp do nagrania i materiałów: 13 - 24.02.2023 r.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/17g

W - 159 Efektywna nauka języków obcych w praktyce - dostęp do szkolenia: 1 - 30.03.2023 r.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/21g

W - 158 Kilka aktywnych metod nauki języka niemieckiego stacjonarnie i on-line – 29.05.2023 r. godz. 16:00 – on-line

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/20g

W - 160 Nauka słownictwa z Installing – 8.05., 15.05.2023 r. godz. 16:00 – stacjonarnie

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/22g

W - 161 Genialne lekcje języków obcych z wykorzystaniem Genial.ly – 3.04-22.04.2023 r. - on-line

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/23g

PR - 7 Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften" 2. Auflage/ międzynarodowy projekt "W sieci listownych przyjaźni" 2 edycja

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/24g

Klub Germanistów (powiat łomżyński) - 23.02., 17.04. - stacjonarnie, 6.05.2023 r. - online, godz. 9:00

Klub Germanistów (powiat kolneński) - 1.03., 28.04. - stacjonarnie, 6.05.2023 r. - online, godz. 9:00

Klub Germanistów (województwo podlaskie) - 15.02., 12.04., 6.05.2023 r. - online, godz. 9:00

 

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych:

Dostęp do materiałów dla uczestników Klubu Germanistów

w roku szkolnym 2020/2021

Klub Germanistów I półrocze 2020/2021

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

Klub Germanistów II półrocze 2020/2021

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

 

w roku szkolnym 2021/2022

Klub Germanistów I półrocze 2021/2022

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

Klub Germanistów II półrocze 2021/2022

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

 

w roku szkolnym 2022/2023

Klub Germanistów I półrocze 2022/2023

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z konsultantem

Klub Germanistów II półrocze 2022/2023

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z konsultantem

"Durch Spiele wird man klug" opracowanie zbiorowe

Durch Spiele wird man klug opracowanie zbiorowe

"Durch Spiele wird man klug" Opracowanie zbiorowe nauczycieli języka niemieckiego Oddział Łomża PSNJN, Wyd. Poligraf 2020.

Wersja elektroniczna książki została udostępniona uczestnikom Klubu Germanisty w roku szkolnym 2020/2021. Dostęp do książki można również uzyskać poprzez kontakt drogą mailową z doradcą metodycznym: i.czaplicka@cen.lomza.pl

 

„Zdalne testowanie na zajęciach języka niemieckiego” - ankieta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - czerwiec - wrzesień 2021

Sprawozdanie z III Międzynarodowego Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego pt.: „Deutschlernen europaweit” 20.03.2021 r.

Sprawozdanie z III Międzynarodowego Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego pt.: „Deutschlernen europaweit” 20.03.2021 r. organizowanego przez PSNJN Oddział Łomża we współpracy z CEN w Łomży - Studien zur Deutschkunde Studia Niemcoznawcze, Uniwersytet Warszawski Instytut Germanistyki, LXVII. BAND Warszawa 2022. 

https://studianiemcoznawcze.publisherspanel.com/api/files/view/2052147.pdf

Diagnozy na rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej

Diagnozy na rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej

 

Wersja elektroniczna diagnoz została udostępniona uczestnikom Klubu Germanisty w roku szkolnym 2021/2022. Dostęp do diagnoz można również uzyskać poprzez kontakt drogą mailową z konsultantem: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Więcej informacji o inicjatywach nauczycieli języka niemieckiego w województwie podlaskim można uzyskać na stronie: