Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Iwona Czaplicka

dr Iwona Czaplicka

Koordynator pracowni doradztwa metodycznego
Konsultant do spraw
nauczania języka niemieckiego i projektów edukacyjnych
(parter, pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 8:00-15:00
środa 8:00-15:00
czwartek 8:00-15:00
piątek 8:00-15:00


Konsultacje w godzinach pracy.

Posiadane kwalifikacje, pełnione funkcje:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • mgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany 
 • studia podyplomowe z historii, geografii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą
 • prezes Oddziału Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka niemieckiego 


Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki języka niemieckiego
 • pracy z uczniem zdolnym
 • myślenia wizualnego i efektywności nauczania
 • działań innowacyjnych w praktyce szkolnej
 • przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych
 • współpracy szkoły ze społecznością lokalną


 

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2023/24

 

konferencje

KS/R/6/2 Edukacja poprzez ruch na lekcjach języka niemieckiego – 11.09.2023 r. godz. 16:00 – on-line

KS/R/6/3 Edukacja poprzez ruch na lekcjach języka niemieckiego – 26.09.2023 r. godz. 15:30 – CEN w Łomży

KS/R/6/1 Edukacja poprzez ruch na lekcjach języka niemieckiego – 13.09.2023 r. godz. 15:30 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie

 

projekty

PR-5  Internationales Projekt „Im Netz der Brieffreundschaften“ – zgłoszenia do 15.09.2023 r.

PR-6 Auf der Reise nach Österreich – w podróży do Austrii – zgłoszenia do 30.09.2023 r., I spotkanie 13.11.2023 r. godz. 18.30, II spotkanie 29.11.2023 r. godz. 9.00, III spotkanie - 10.01.2024 r. godz. 9.00, IV spotkanie - 13.01.2024 r. godz. 11.30

 

kurs doskonalący

KD- 4 Germanistenabendgespräche europaweit - Fortbildungskurs für Deutschlehrer - Teil 1 – 27.10., 24.11.2023 r., 26.01.2024 r. godz. 18.00

 

kluby 

KL-5/4 Klub Germanistów (nauczyciele języka niemieckiego z powiatu kolneńskiego) – 30.11., 8.12.2023 r., godz. 15:30 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie / I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie, 13.01.2024 r. godz. 9.00 – on-line

KL-5/1 Klub Germanistów (nauczyciele języka niemieckiego poza powiatem kolneńskim i łomżyńskim) – 13.11., 7.12.2023 r. godz. 16.00, 13.01.2024 r. godz. 9.00 – on-line

KL-5/3 Klub Germanistów (nauczyciele języka niemieckiego z powiatu łomżyńskiego) – 9.11., 14.12.2023 r., godz. 15:30 – CEN w Łomży, 13.01.2024 r. godz. 9.00 – on-line

 

warsztaty

W-63 Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego – 21.10.2023 r. godz. 9.00 – CEN w Łomży

W-64 Rozwijanie komunikacji werbalnej w kontekście przygotowania uczniów do matury ustnej z języka niemieckiego – 18.11.2023 r., godz. 9.00 – CEN w Łomży

W - 102 Gry ruchowe "Językowy Labirynt" - emocjonująca przygoda i narzędzie skutecznej nauki języka obcego - 9.12.2023 r., godz. 9.00 - CEN w Łomży, dostęp do nagrań 11.12.2023 r. - 8.01.2024 r.

 

szkolenia dla członków Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycielskich

METODYKA NAUCZANIA

Efektywna edukacja w naszej szkole

Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się

Myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE

Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Sposoby promocji szkoły w środowisku lokalnym

 

 

 

Materiały wspierające uczniów w przygotowaniach do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Słownictwo przydatne podczas przygotowań do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - rozumienie tekstów pisanych i słuchanych

https://drive.google.com/file/d/1PzYHWm5879bvJq02LnaKq_96F_X6IR7D/view?usp=sharing

Słownictwo przydatne podczas przygotowań do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - tworzenie wypowiedzi pisemnej

https://drive.google.com/file/d/1Dg0Ft3CnxeY6Vg6Sb8ZhOq6wJLwfuydB/view?usp=sharing

"Durch Spiele wird man klug" opracowanie zbiorowe

Durch Spiele wird man klug opracowanie zbiorowe

"Durch Spiele wird man klug" Opracowanie zbiorowe nauczycieli języka niemieckiego Oddział Łomża PSNJN, Wyd. Poligraf 2020.

Wersja elektroniczna książki została udostępniona uczestnikom Klubu Germanisty w roku szkolnym 2020/2021. Dostęp do książki można również uzyskać poprzez kontakt drogą mailową z doradcą metodycznym: i.czaplicka@cen.lomza.pl

 

„Zdalne testowanie na zajęciach języka niemieckiego” - ankieta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - czerwiec - wrzesień 2021

Sprawozdanie z III Międzynarodowego Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego pt.: „Deutschlernen europaweit” 20.03.2021 r.

Sprawozdanie z III Międzynarodowego Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego pt.: „Deutschlernen europaweit” 20.03.2021 r. organizowanego przez PSNJN Oddział Łomża we współpracy z CEN w Łomży - Studien zur Deutschkunde Studia Niemcoznawcze, Uniwersytet Warszawski Instytut Germanistyki, LXVII. BAND Warszawa 2022. 

https://studianiemcoznawcze.publisherspanel.com/api/files/view/2052147.pdf

Diagnozy na rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej

Diagnozy na rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej

 

Wersja elektroniczna diagnoz została udostępniona uczestnikom Klubu Germanisty w roku szkolnym 2021/2022. Dostęp do diagnoz można również uzyskać poprzez kontakt drogą mailową z konsultantem: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Więcej informacji o inicjatywach nauczycieli języka niemieckiego w województwie podlaskim można uzyskać na stronie:

Dostęp do materiałów dla uczestników Klubu Germanistów

w roku szkolnym 2020/2021

Klub Germanistów I półrocze 2020/2021

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

Klub Germanistów II półrocze 2020/2021

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

 

w roku szkolnym 2021/2022

Klub Germanistów I półrocze 2021/2022

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

Klub Germanistów II półrocze 2021/2022

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z doradcą metodycznym

 

w roku szkolnym 2022/2023

Klub Germanistów I półrocze 2022/2023

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z konsultantem

Klub Germanistów II półrocze 2022/2023

Padlet chroniony hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się z konsultantem