Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

dr Iwona Czaplicka

dr Iwona Czaplicka

Konsultant do spraw
nauczania języka niemieckiego i projektów edukacyjnych
(parter, pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17 w. 12
e-mail: i.czaplicka@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30-11:40, 15:15-15:35
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-11:40, 13:40:16:00
piątek 7:30-15:30


Konsultacje w godzinach pracy


 

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2022/23 z linkami do zapisów:

 
KONFERENCJE
Konferencja w formie stacjonarnej dla nauczycieli z powiatu kolneńskiego: 
KS/R/6/1 W poszukiwaniu efektywnych metod nauczania języka niemieckiego
Termin: 9.09.2022 r. 15.30 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolnie 
 
Konferencja w formie online dla nauczycieli województwa podlaskiego poza powiatem łomżyńskim, kolneńskim i zambrowskim:
KS/R/6/2 W poszukiwaniu efektywnych metod nauczania języka niemieckiego
Termin 12.09.2022 r. 16.00 – online
Link do zapisów:
 
Konferencja w formie stacjonarnej dla nauczycieli z powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego: 
KS/R/6/3 W poszukiwaniu efektywnych metod nauczania języka niemieckiego 
Termin: 13.09.2022 r. 15.30 – Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży 
 
PROJEKTY
PR - 3 Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften" 2. Auflage/ Międzynarodowy projekt "W sieci listownych przyjaźni" 2 edycja
 
WARSZTATY 
Warsztaty DELFORT:
 Indywidualizacja nauczania a podnoszenie motywacji na lekcjach języka niemieckiego
 
cen
W - 70 Canva w pracy nauczyciela języka niemieckiego 
W - 71 Przygotuj uczniów do matury 2023
 
KLUBY 
KL - 5/1 Klub Germanistów dla nauczycieli języka niemieckiego województwa podlaskiego
KL - 5/3 Klub Germanistów dla nauczycieli języka niemieckiego z powiatu łomżyńskiego
KL - 5/4 Klub Germanistów  dla nauczycieli języka niemieckiego z powiatu kolneńskiego
 
ZAJĘCIA OTWARTE
ZO - 13 Jak uczyć się efektywnie nie tylko języka obcego? 
 
Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych:
• Efektywna edukacja w naszej szkole
• Myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej
• Lekcje metodą escape roomu

Dostęp do materiałów opracowanych w ramach Klubu Germanisty w roku szkolnym 2020/2021:

 

hasło można uzyskać kontaktując się z konsultantem

 

hasło można uzyskać kontaktując się z konsultantem

Więcej o inicjatywach nauczycieli języka niemieckiego w województwie podlaskim można dowiedzieć się na stronie: http://psnjn.lomza.pl/

Diagnoza

cen Analiza ankiety EDUKACJA ZDALNA

cen Diagnoza na rozpoczęcie nauki j. niemieckiego w szkole ponadpodstawowej okładka

Wersja elektroniczna diagnoz zostanie udostępniona uczestnikom Klubu Germanisty w bieżącym roku szkolnym. Dostęp do diagnoz można również uzyskać poprzez kontakt drogą mailową z doradcą metodycznym I. Czaplicką:

i.czaplicka@cen.lomza.pl