Środa, 2 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

mgr Małgorzata Witkiewicz

Konsultant do spraw technologii informacyjnej

(I piętro pok. nr 18)
tel: 86 216 42 17 w. 15
m.witkiewicz@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
wtorek:           14.00 – 16.00
środa:             9.00 – 14.00
Konsultacje w godzinach pracy

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • mgr pedagogiki przedszkolnej, informatyka, nauczyciel dyplomowany,
  • edukacja wczesnoszkolna,
  • zarządzanie oświatą, badanie jakości kształcenia w oświacie.

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej,
  • edukacji informatycznej,
  • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji,
  • nauczania zdalnego,
  • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

W-115_materiały

Oferta szkoleniowa w roku szkolnym 2020/2021

W - 115 Komunikacja zdalna z uczniem  z wykorzystaniem różnych aplikacji. - początek 27.10.2020 - 9 godzin.

KL - 3 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. 7.10 i 4.11.2020 r. 8 godzin.