Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Adrianna Sierzputowska

Konsultant do spraw języków obcych

(parter pok. nr 2)


tel: 510 172 787, (86) 216 42 17 w. 16
e-mail: a.sierzputowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.30 - 8.00, 9.45 - 15.15
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 13.30
Czwartek: 7.30 - 16.00
Piątek: 7.30 - 14.00

Konsultacje w godzinach pracy

Szkolenia rad pedagogicznych

  • Szkoła off-line czy on-line?  Nowe kompetencje nauczyciela XXI wieku.

 

  • Uważny nauczyciel kluczem efektywnego procesu nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych oraz uczenia się.

 

  • Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się.

 

II półrocze - rok szkolny 2020/2021

Aktualna oferta dla nauczycieli języków obcych

 

 

TEMAT SZKOLENIA

 

TERMIN
/ MIEJSCE REALIZACJI

 

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

 

ADRESACI

W-243  - TIK-owa narzędziownia nauczyciela języka obcego.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/w243

15.03.
19.04.
17.05.2021 r.

on-line/
stacjonarnie

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka obcego
wszystkich typów szkół

W-194 – Praca z uczniem dyslektycznym i z potrzebami edukacyjnymi na języku angielskim.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/w194

25.02. i 18.03.
2021 r.

g.16.00

on-line

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego
w szkole podstawowej

W-195 – Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/w195

04.02. i 11.02.
2021 r.

g.16.00

on-line

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej

W-196 – Zmień swoje myślenie! Testowanie i ocenianie on-line
i off-line na lekcjach języków obcych.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/w196

25.03.2021 r.

g. 16.00

on-line

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele
języków obcych wszystkich typów szkół

W-197 – Fonetyka prosto, przystępnie
i praktycznie.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/w197

25.05.2021 r.

g. 16.00

CEN w Łomży

mgr Michał Wyciński

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

W-199 - Ocenianie kształtujące na lekcjach języków obcych
a motywacja do ich nauki.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/w199

20.05.2021 r.

g.16.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele
języków obcych wszystkich typów szkół

W-200 – Gry i zabawy na języku angielskim.

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/w200

27.05.2021 r.

g.16.00

on-line

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach  I-VI

W-201 – Efektywna nauka języka angielskiego – jak uczyć przez skojarzenia?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/w201

29.04.2021 r.

g.16.00

CEN w Łomża

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

       

KL-4/5

„Klub Anglistów”

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-45

Kolno:
03.02.

03.03.

07.04.2021 r.

g. 16.00
on-line

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego
wszystkich typów szkół

KL-4/4
 „Klub Anglistów”

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/kl-44

Rejon zambrowski + rejon łomżyński:
24.02.

31.03.

21.04.2021 r.

g. 16.00
on-line/
stacjonarnie

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego
wszystkich typów szkół