Środa, 22 Styczeń 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Adrianna Sierzputowska

Konsultant do spraw języków obcych

(parter pok. nr 2)
tel: 86 216 42 17 w. 16
e-mail: a.sierzputowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.30 - 8.45, 10.45 - 15.15
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 12.30, 14.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 16.00
Piątek: 7.30 - 14.15


Konsultacje w godzinach pracy

Oferta na I semestr 2019/2020

   

 

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN
/ MIEJSCE REALIZACJI

PROWADZĄCY SZKOLENIE

ADRESACI

W-52

Indywidualizacja nauczania na lekcji języka angielskiego.

12.10.2019 r.

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiegoszkole podstawowej

W-53

Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

21.09.2019 r.

g. 9.00
CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiegoszkole podstawowej

W-54

(Nie)grzeczny przedszkolak na zajęciach języka angielskiego.

16.11.2019 r.

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Anna Faszcza

nauczyciele
języka angielskiegoprzedszkolu

W-55

Pozytywna dyscyplina – stop dla „nie” na lekcji języka obcego.

9.11.2019 r.

g. 11.00

CEN w Łomży

mgr Dorota Hołownia – Dudek

CEN w Suwałkach

nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

W-56

Kompetencje kluczowe na lekcji języka angielskiego.

29.10.2019 r.

g. 15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego
wszystkich typów szkół

W-57

Kompetencje kluczowe na lekcji języka niemieckiego.

7.11.2019 r.

g. 15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka niemieckiego
wszystkich typów szkół

W-58

Poprawna wymowa kluczem do udanej komunikacji.

22.10.2019 r.

g.15.30

CEN w Łomży

mgr Sylwia Kamińska

nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

W-59

Mediacja językowa na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

3.10.2019 r.

g.15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiegoszkole podstawowej

W-60

Mindfulness. Uważność i jej rola
w procesie edukacyjnym.

26.10.2019 r.

g.9.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele wszystkich typów szkół

KL-4/I

„Klub Anglistów”

 

 

 

 

 

KL-4/II

„Klub Anglistów”

 

 

 

 

 

 

Łomża:
9.10.2019 r. 6.11.2019 r.
4.12.2019 r.

g.16.00
CEN w Łomży

 

Kolno:
16.10.2019 r.

13.11.2019 r.

11.122019 r.

g. 16.00
I L.O. im
A. Mickiewicza
w Kolnie

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

 

 

 

 

 

 

nauczyciele języka angielskiego
wszystkich typów szkół

KL-4/III

Co w trawie piszczy, czyli jak stać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem języka obcego.

26.09.2019 r.

31.10.2019 r.

26.11.2019 r.

9.01.2020 r.

g. 15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka obcego – nauczyciele stażyści i kontraktowi

KL-5
„Klub Germanistów”

Łomża:

17.10.2019 r.

12.11.2019 r.

12.12.2019 r.

g. 16.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

Silvia Żelazna – native speaker

 

nauczyciele języka niemieckiego
wszystkich typów szkół