Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Adrianna Sierzputowska

Konsultant do spraw nauczania języka angielskiego

(parter pok. nr 2)


tel: 510 172 787, (86) 216 42 17 w. 16
e-mail: a.sierzputowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.30 - 8.45, 10.45 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 17.00
Czwartek: 7.30 - 14.30
Piątek: 7.45 - 10.45

Konsultacje w godzinach pracy

II półrocze - rok szkolny 2022/2023

Aktualna oferta dla nauczycieli języków obcych

KLUB ANGLISTÓW

/3 spotkania po 3 h/

KL-4/1/2
Łomża:

13.02.2023

13.03.2023

17.04.2023


g. 16.00

CEN
w Łomży

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/7

 

KL-4/2/2 Zambrów:
22.02.2023

8.03.2023

26.04.2023

 

g.16.00

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/8

 

 

KL-4/3/2

Kolno:
15.02.2023

15.03.2023

19.04.2023


g. 16.00

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/kluby-sieci-przedmiotowe/9

 

 

 

 

 

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

 

 

 

 

 

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

 
 

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN
/ MIEJSCE

REALIZACJI

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

ADRESACI

KD - 11

 

Pomiar dydaktyczny
na języku angielskim

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/9g

 

 

 

6.03.2023 r.
3.04.2023 r.

15.05.2023 r.

5.06.2023 r.

g. 16.00

CEN
w Łomży

12h (4x3h)

 

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół, w tym nauczyciele z krótkim stażem dydaktycznym

W – 149 /szkolenie płatne/


Mój przedszkolak mówi
po angielsku

 

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/10g

 

 

16.03.2023 r.

g. 16.00

CEN w Łomży

mgr Magdalena Kulczewska - Perzan

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciele uczący języka angielskiego w przedszkolu

W - 150

Język angielski
w nauczaniu początkowym

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/11g

 

13.04.2023 r.

g. 16.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego uczący w klasach I - III w szkole podstawowej, w tym nauczyciele z krótkim stażem dydaktycznym

W -151

Przegląd podręczników
i repetytoriów do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/12g

 

 

27.03.2023 r.

g. 15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, szczególnie rozpoczynający staż

W - 152

Jak wykorzystać arkusze egzaminacyjne na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej?

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/13g

 

 

 

28.02.2023 r.

7.03.2023 r.

g. 16.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

W - 153

Mindfulness – uważność i jej rola w procesie lekcyjnym

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/14g

4.03.2023 r.

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele wszystkich typów szkół

W – 154 /szkolenie płatne/

„To, co powiesz, może zmienić świat” – nauczyciel w świecie potrzeb

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/15g

25.02.2023 r.

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Dorota Hołownia-Dudek

CEN w Suwałkach

wszyscy nauczyciele wszystkich typów szkół

W – 155 /szkolenie płatne/

Uczeń dyslektyczny na języku angielskim

https://www.cen.lomza.pl/szkolenia1/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna-jezyk/16g

18.03.2023 r.

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego, w tym nauczyciele z krótkim stażem dydaktycznym

Szkolenia rad pedagogicznych

Oferta na II półrocze roku szkolnego 2022/2023

 

  • Co to znaczy uczyć się? Pomóżmy naszym uczniom w przyswajaniu technik uczenia się.
  • Uważny nauczyciel kluczem efektywnego procesu nauczania, kształtowania kompetencji kluczowych oraz uczenia się.
  • Nauczyciel na miarę XXI wieku.
  • Jak tchnąć życie w salę lekcyjną? Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne.