Czwartek, 2 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Adrianna Sierzputowska

Konsultant do spraw języków obcych

(parter pok. nr 2)
tel: 86 216 42 17 w. 16
e-mail: a.sierzputowska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.30 - 8.45, 10.45 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 12.30, 14.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 16.00
Piątek: 7.30 - 14.00


Konsultacje w godzinach pracy

Oferta szkoleniowa na II półrocze 2019/2020

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN
/ MIEJSCE REALIZACJI

PROWADZĄCY SZKOLENIE

ADRESACI

W-171

PLAN DALTOŃSKI NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO

23.04.2020

g. 15.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka obcego
wszystkich typów szkół

W-172

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO?

7.03.2020

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

KS-9
KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO– wyd. PEARSON

6.04.2020

g. 15.00

CEN w Łomży

Marta Wieszczycka – konsultant metodyczny PEARSON

nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej

W-173
DEUTSCH IST EIN PLUS. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

29.02.2020

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele
języka niemieckiego

W-175
JAKA ROZGRZEWKA, TAKA CAŁA LEKCJA. WPŁYW ROZGRZEWKI NA UDANĄ LEKCJĘ JĘZYKA OBCEGO.

24.03.2020

g. 15.30

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

W-176
LET’S START THE GAME! GRY PLANSZOWE JAKO NARZĘDZIE DO ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

30.05.2020

g. 9.00

CEN w Łomży

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół

W-177

WHEN I GROW UP, I WANT TO BE A/AN – CZYLI DORADZTWO ZAWODOWE NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

2.04.2020

g.15.00

CEN w Łomży

mgr Anna Borawska

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

KL-4

„Klub Anglistów”

Kolno:
12.02.2020

10.03.2020

12.05.2020
g. 16.00
SP 2 w Kolnie
 

Zambrów:
25.02.2020

17.03.2020

28.04.2020

g.16.00
SP 5
w Zambrowie

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

KL-5
„Klub Germanistów”

Łomża:

27.02.2020

2.04.2020

28.05.2020

g. 16.00

mgr Adrianna Sierzputowska

CEN w Łomży

 

nauczyciele języka niemieckiego
wszystkich typów szkół