Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Dorota Szymonowicz

mgr Dorota Szymonowicz
Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej
(I piętro. pok. nr 16) 
tel. 86 216 42 17 w. 24
e-mail: d.szymonowicz@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek          7.30 – 15.30
wtorek                   7.30 – 15.30
środa                    8.30 – 16.30
czwartek                7.30 – 10.30

Konsultacje w godzinach pracy

Oferta na pierwsze półrocze 2023-2024

Oferta tematów szkoleniowych dla rad pedagogicznych szkół i placówek.

  1. Towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju – twórcze zadanie nauczycieli w szkole.
  2. Uważność, słuchanie, rozmowa – czynniki wpływające na jakość i efekty pracy szkoły/placówki.
  3. Statut – konstytucja szkoły. Techniki prawodawcze, struktura, układ statutu, przykładowe zapisy.
  4. Bezpieczeństwo uczniów w szkole.
  5. Ocenianie wewnątrzszkolne umiejętności i zachowania ucznia - odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w świetle obowiązującego prawa oświatowego.

Oferta form doskonalenia

FD – 1  Forum dyrektorów szkół i placówek
W - 1 Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2023-2024
W - 4 Skuteczne moderowanie pracy rady pedagogicznej przez dyrektora szkoły/placówki
W - 6 Wspieranie dyrektora w zarządzaniu potencjałem ludzkim w szkole/placówce
KL - 1/1 Klub dyrektorów
KS - 4 Podnoszenie jakości wsparcia udzielanego w systemie oświaty dla dzieci, uczniów i rodzin (…) – edukacja włączająca w praktyce szkolnej

Relacja z konferencji poświęconej zmianom w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 20 września 2022 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży odbyła się konferencja (KS – 6) poświęcona zmianom w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023, którą poprowadziła Pani Monika Rękawek – autorytet w zakresie prawa oświatowego. Wychodząc naprzeciw
Czytaj więcej