Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

mgr Dorota Szymonowicz

mgr Dorota Szymonowicz
Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej
(I piętro. pok. nr 16) 
tel. 86 216 42 17 w. 24
e-mail: d.szymonowicz@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek          7.30 – 15.30
wtorek                   7.30 – 15.30
środa                    8.30 – 16.30
czwartek                7.30 – 10.30

Konsultacje w godzinach pracy

Oferta na pierwsze półrocze 2022-2023

Oferta tematów szkoleniowych dla rad pedagogicznych szkół i placówek.

1.Prawa i obowiązki nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

2.Współpraca i komunikacja nauczycieli z rodzicami uczniów.

3.Nauczyciel w procesie obserwacji lekcji nakierowanej na ucznia.

4. Bezpieczeństwo uczniów w szkole.

5.   Wpływ motywacji i emocji ucznia na efektywność procesu dydaktyczno – wychowawczego.

6.    Współpraca i współdziałanie nauczycieli w obszarze procesów dziejących się w szkole, w świetle podstawy programowej i wymagań wobec szkół i placówek.

Oferta form doskonalenia - warsztaty i klub

FD – 1  FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
W - 4 Elektroniczne gromadzenie i zarządzanie dokumentacją przez dyrektora szkoły/placówki.
W – 5 Jak motywować nauczycieli do pracy i zaangażowania w sprawy szkoły/placówki?
KL – 1  Klub aktywnych dyrektorów (forma warsztatowa):
Formy nadzoru pedagogicznego:

  • kontrola – 4 października 22 r. godz.  9.30 (4 godz.) – CEN,
  • wspomaganie – 15 listopada  22 r. godz. 9.30 (4 godz.) – CEN,
  • obserwacja lekcji/zajęć – 20 grudnia 22 r. godz. 9.30 (4 godz.) – CEN,
  • jak przygotować radę pedagogiczną podsumowującą I półrocze – 10 stycznia 2023 r. godz. 9.30. (4 godz.) – CEN.

Relacja z konferencji poświęconej zmianom w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 20 września 2022 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży odbyła się konferencja (KS – 6) poświęcona zmianom w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023, którą poprowadziła Pani Monika Rękawek – autorytet w zakresie prawa oświatowego. Wychodząc naprzeciw
Czytaj więcej