Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

ECHA Z WARSZTATÓW W-71

ECHA Z WARSZTATÓW W-71 Jak stymulować rozwój językowy ucznia

Kształcenie i rozwijanie języka dziecka należy do podstawowych zadań edukacyjnych szkoły. W edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z założeniami programowymi, przewiduje się doskonalenie różnych form wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych. Poprawne formułowanie przez dzieci wypowiedzi wymaga poprzedzenia ich wieloma odpowiednio dobranymi i przygotowanymi ćwiczeniami. 
Poszukując ciekawych dla uczniów różnorodnych rozwiązań dydaktycznych, grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w warsztatach „Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej-różne formy wypowiedzi pisemnych” . Podczas trzech spotkań prowadząca przedstawiła szereg ciekawych ćwiczeń przygotowujących i rozwijających umiejętność konstruowania podstawowych form wypowiedzi na pierwszym etapie edukacyjnym. Uczestniczki spotkań miały również okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, autorskimi materiałami, jak i innymi niezwykle ciekawymi materiałami skrzętnie gromadzonymi przez nauczycieli. Na zajęciach zostały również omówione i dopracowane kryteria oceniania omawianych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, ogłoszenie, list). Na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera, a otrzymane materiały szkoleniowe wzbogaciły warsztat dydaktyczny uczestniczek.

Beata Konopka 
Zespól Szkół w Szumowie

PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY FORM WYPOWIEDZI

Kryteria oceny opisu

I

Tytuł

0/1p.

II

Kompozycja

0/3 p.

III

Akapity

0/3 p.

IV

Logiczny układ treści

0/1 p.

V

Wskazanie różnych cech barwa, wielkość, kształt, użyteczność

0/4 p.

VI

Poprawność językowa

0/1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

0/1 p

VIII

Poprawność interpunkcyjna

0/1 p

IX

Estetyka zapisu

0/1 p.

X

Razem

16 p.

Skala ocen:
16 p. – celujący
15 p. – 14 p. bardzo dobry
13 p. – 11 p. dobry
10 p. – 7 p. dostateczny
6 p. –  3 p. dopuszczający
Poniżej – ocena niedostateczna
 
Kryteria oceny opowiadania

I

Tytuł

0/1p.

II

Kompozycja

0/3 p.

III

Akapity

0/3 p.

IV

Logiczny układ treści

0/1 p.

V

Stosowanie charakterystycznego słownictwa

0/4 p.

VI

Poprawność językowa

0/1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

0/1 p

VIII

Poprawność interpunkcyjna

0/1 p

IX

Estetyka zapisu

0/1 p.

X

Razem

16 p.

Skala ocen:
16 p. – celujący
15 p. – 14 p. bardzo dobry
13 p. – 11 p. dobry
10 p. – 7 p. dostateczny
6 p. –  3 p. dopuszczający
Poniżej – ocena niedostateczna
 
Kryteria oceny listu

I

Obecność charakterystycznych elementów ( miejscowość, data, nagłówek, podpis)

0/4p.

II

Kompozycja

0/3 p.

III

Akapity

0/3 p.

IV

Logiczny układ treści

0/1 p.

V

Obecność zwrotów grzecznościowych

0/1 p.

VI

Poprawność językowa

0/1 p.

VII

Poprawność ortograficzna

0/1 p

VIII

Poprawność interpunkcyjna

0/1 p

IX

Estetyka zapisu

0/1 p

X

Razem

16 p.

Skala ocen:
16 p. – celujący
15 p. – 14 p. bardzo dobry
13 p. – 11 p. dobry
10 p. – 7 p. dostateczny
6 p. –  3 p. dopuszczający
Poniżej – ocena niedostateczna
 
Kryteria oceny ogłoszenia

I

Obecność charakterystycznych elementów 
( miejscowość, data, nagłówek, podpis)

0/4p.

II

Układ graficzny

0/1 p.

III

Poprawność językowa

0/1 p.

IV

Poprawność ortograficzna

0/1 p

V

Poprawność interpunkcyjna

0/1 p

VI

Estetyka zapisu

0/1 p.

VII

Razem

9 p.

Skala ocen:
9 p. – celujący
8 p. – 7 p. bardzo dobry
6 p. – 5 p. dobry
4 p. – 3 p. dostateczny
2 p. – 1 p. dopuszczający
Poniżej – ocena niedostateczna
 
W każdej formie dopuszczalne:

  • 2 błędy językowe,

  • 2 błędy ortograficzne,

  • 3 błędy interpunkcyjne.