Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 14 Sierpień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zaproszenie na formy doskonalenia realizowane w ODN w roku szkolnym 2013/2014

"Efektywna współpraca w zespołach zadaniowych" (W - 45)  2 spotkania 6 - godzinne (16.10.2013. i 23.10. 2013r.) Bezpłatne zajęcia prowadzi Danuta Momot

"Niekonwencjonalne metody pracy z uczniem - mandala i jej zastosowanie w edukacji i terapii"  (W - 33) 10-godzinne zajęcia warsztatowe (19.10.2013r.) dla nauczycieli realizujących zajęcia terapeutyczne i  pracujących z uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi. Zajęcia prowadzą Marzanna Krajewska i Danuta Momot.

"Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej" (W - 43) 6 godzinne warsztaty (27.11.2013r.) dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych. Bezpłatne zajęcia realizuje Danuta Momot

"Drama jako metoda dydaktyczna i wychowawcza" (W - 34)  2 spotkania 8 godzinne (sobota i niedziela - termin ustalimy po zebraniu grupy) dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia prowadzą Maria Gudro - Homicka i Danuta Momot

"Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i w szkole" (W - 35) 8 godzinne spotkanie (30.11.2013r.) dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzą Maria Wiśniewska i Danuta Momot.

"Klub nauczycieli kształcenia specjalnego"  (KL - 9) 5 spotkań 4 godzinnych dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi (27.09, 30.10, 20.11, 11.12. 2013r., 15.01.2014r. godz. 14,30. Bezpłatne zajęcia prowadzi Danuta Momot i uczestnicy klubu.

Organizujemy również 14 edycję "Kursu  kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogik" (KK - 6) W realizacji kursu mogą uczestniczyć (czynni zawodowo) nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pracujący z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Opłata za  kurs wynosi 1400,00 złotych. Zajęcia  trwają od października do maja - 280 godzin.  Realizowane na 8 przedmiotach przez  naukowców i praktyków.  

Zapraszam Państwa (w godzinach pracy)  na konsultacje indywidualne w sprawach wymagających szczegółowej  analizy lub  dyskrecji.

Życzę wszystkim koleżankom i kolegom  sukcesów w nowym roku szkolnym i satysfakcji w życiu prywatnym.