Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zapraszenie na seminarium z prawa oświatowego „Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej – nowości, zmiany, komentarze"

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Serdecznie zapraszam na seminarium z prawa oświatowego „Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej – nowości, zmiany, komentarze". Tym razem na spotkaniu omawiane będą zasady tworzenia prawa wewnątrzszkolnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • Zasady techniki prawodawczej – podstawowe pojęcia.
  • Rodzaje aktów prawa wewnątrzszkolnego.
  • Statut szkoły lub placówki (zespołu szkół) – tworzenie i nowelizacja.
  • Tekst jednolity a tekst ujednolicony aktu prawnego.
  • Uchwały rady pedagogicznej.
  • Zarządzenia dyrektora szkoły.
  • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły.
  • Obowiązek prowadzenia metryk sprawy w szkole.
  • Odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników.

Seminarium odbędzie się 14 lutego br. (piątek) w siedzibie ODN. Początek spotkania godz.10.00. Zajęcia przeprowadzi Pani Monika Rękawek.

Do zobaczenia 
Konsultant ODN ds. oświatowej kadry kierowniczej 
Janina Arcimowicz