Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zaproszenie na Forum Dyskusyjne Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży uprzejmie zaprasza na Forum Dyskusyjne Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych. Tematem spotkania będzie „Realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa określonych do realizacji w roku szkolnym 2012/2013.

W programie spotkania:

  1. Zmiany w nadzorze pedagogicznym wynikające z nowelizacji rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
  2. Analiza efektów podejmowanych zadań wynikających z Kierunków polityki oświatowej państwa;
    • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa uczniom
    • monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
  3. Określanie wniosków i kierunków do dalszej pracy.
  4. Przykładowe narzędzia i arkusze.

Spotkanie odbędzie się 25 lutego br. (poniedziałek) w siedzibie placówki, Łomża, 
pl. Kościuszki 2. Początek obrad o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy