Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Dnia 17 września 2012 roku odbyła się w ODN w Łomży konferencja dyrektorów szkół  i placówek oświatowych „Potencjały i pułapki ewaluacji w praktyce szkolnej”.

Program konferencji:

  1. O ewaluacji zewnętrznej w województwie podlaskim – Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty w Białymstoku
  2. Czego uczy i jak błądzi ewaluacja – prof. Leszek Korporowicz
  3. Od kontroli i akredytacji do rozwoju i ewaluacji – dr Sylwia Jaskuła
  4. Meandry praktyki ewaluacyjnej we współczesnej oświacie polskiej – Cezary Kocon
  5. Nasze doświadczenia w zakresie ewaluacji – wystąpienia dyrektorów szkół  i placówek oświatowych

Od 2009 roku wszystkie szkoły i placówki oświatowe wdrażają zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego, szczególne miejsce w tych zadaniach zajmuje ewaluacja.  Nasza placówka podjęła wiele systemowych działań wspierających szkoły w tym zakresie. Każdego roku dyrektorzy i nauczyciele uczestniczyli w licznych warsztatach, kursach doskonalących czy konferencjach. Ewaluacja wewnętrzna stała się jednym  z najczęściej realizowanych tematów szkolenia rad pedagogicznych.

Konferencja miała na celu wywołanie refleksji, zatrzymanie się przez chwilę przed zaplanowaniem kolejnych zadań w ramach ewaluacji wewnętrznej, dokonanie swoistej oceny tego co w szkołach w tym zakresie przynosi już satysfakcję  i zadowolenie lub w dalszym ciągu rodzi wątpliwości.  

Występujący prelegenci przedstawili interesujące spojrzenie na ewaluację jako proces wspomagający rozwój szkoły ze szczególnym wskazaniem na rolę nauczycieli jako refleksyjnych praktyków. Nakreślone kierunki możliwych zmian wywołują potrzebę dalszej dyskusji nad miejscem ewaluacji w szkole.

W spotkaniu uczestniczyło 120 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Gościliśmy również – Wiesławę Ćwiklińską – wicekuratora podlaskiej oświaty, prof. Leszka Korporowicza, dr Sylwię Jaskułę, Cezarego Kocona, Dorotę Szymonowicz – dyrektora Delegatury w Łomży, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Krystynę Grabowską – dyrektora CEN w Białymstoku, Barbarę Radziszewską – dyrektor CEN w Suwałkach. Obradom przysłuchiwała się grupa wizytatorów – ewaluatorów oraz konsultantów ODN.

Swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania ewaluacji wewnętrznej podzielili się: Alicja Dobrowolska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie, Małgorzata Witkiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Turośli, Eugeniusz Gromadzki – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Konferencję zorganizowała dr Janina Arcimowicz – konsultant ODN ds. oświatowej kadry kierowniczej.

Galeria zdjęć