Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Jak podsumować pracę szkoły/placówki oświatowej

17 czerwca br. w Hotelu „Zbyszko” w Nowogrodzie odbyło się kolejne już Forum  Dyskusyjne  dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Miniony  rok stawiał przed szkołami i placówkami wiele wyzwań wymagających wewnętrznych, systemowych rozwiązań, zespołowej pracy i doskonalenia różnorodnych  kompetencji.Uczestnicy spotkania debatowali na temat wniosków i kierunków do dalszej pracy, wynikających z podsumowania zadań podejmowanych w roku szkolnym 2012/2013. Dyskusję ukierunkowywały wystąpienia odnoszące się do następujących tematów:

  1. Aspekty prawne – podsumowanie, uporządkowanie zadań w tym zakresie – Zbigniew De Mezer
  2. Wnioski wynikające z monitorowania wdrażania podstawy programowej – Dorota Dąbrowska
  3. Wnioski wynikające z realizacji polityki oświatowej państwa – Janina Arcimowicz
  4. Wdrażanie wniosków i rekomendacji wynikających z podsumowania pracy szkoły/placówki oświatowej – Janina Arcimowicz

W spotkaniu uczestniczyło 64 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Atmosfera forum potwierdziła potrzebę organizowania kolejnych tego typu szkoleń. Pozwalają one bowiem na dzielenie się przykładami dobrych praktyk oraz wypracowywanie kierunków do wspólnej pracy kadry kierowniczej placówek oświatowych.