Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 22 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Jak podsumować pracę szkoły/placówki oświatowej

17 czerwca br. w Hotelu „Zbyszko” w Nowogrodzie odbyło się kolejne już Forum  Dyskusyjne  dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Miniony  rok stawiał przed szkołami i placówkami wiele wyzwań wymagających wewnętrznych, systemowych rozwiązań, zespołowej pracy i doskonalenia różnorodnych  kompetencji.Uczestnicy spotkania debatowali na temat wniosków i kierunków do dalszej pracy, wynikających z podsumowania zadań podejmowanych w roku szkolnym 2012/2013. Dyskusję ukierunkowywały wystąpienia odnoszące się do następujących tematów:

  1. Aspekty prawne – podsumowanie, uporządkowanie zadań w tym zakresie – Zbigniew De Mezer
  2. Wnioski wynikające z monitorowania wdrażania podstawy programowej – Dorota Dąbrowska
  3. Wnioski wynikające z realizacji polityki oświatowej państwa – Janina Arcimowicz
  4. Wdrażanie wniosków i rekomendacji wynikających z podsumowania pracy szkoły/placówki oświatowej – Janina Arcimowicz

W spotkaniu uczestniczyło 64 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Atmosfera forum potwierdziła potrzebę organizowania kolejnych tego typu szkoleń. Pozwalają one bowiem na dzielenie się przykładami dobrych praktyk oraz wypracowywanie kierunków do wspólnej pracy kadry kierowniczej placówek oświatowych.

Facebook