Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Czwartek, 18 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(parter. pok. nr 4)
tel: 86 216 42 17 w.11
j.boryszewska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 15.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 8.00 – 15.00
czwartek: 11.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: II półrocze roku szkolnego 2018/2019

1.

KLUB WYCHOWAWCÓW

KL-2

21.02., 19.03., 11.04., 14.05.2019r.

 • Planowanie pracy wychowawczej klasy.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.
 • Opracowywanie scenariuszy zajęć do realizacji w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy.

2.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Prowadząca - Anna Karpowicz

W- 95

 

 

 

 

9.03.2019 r.

 • Całościowa dokumentacja do opracowania w placówce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 •  Organizacja pracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla różnych grup dzieci: z opinią - w tym z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz bez tych dokumentów.
 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka i jego dokumentacja.
 • Programy indywidualne i grupowe w ramach prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 • Zadania nauczycieli, specjalistów, wychowawcy i dyrektora placówki.

3.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Prowadząca - Anna Karpowicz

W - 96

27.04.2019 r.

 • Całościowa dokumentacja do opracowania w placówce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Organizacja pracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla różnych grup uczniów: z opinią, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz bez tych dokumentów. - Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia i jego dokumentacja.
 • Programy indywidualne i grupowe w ramach prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 •  Zadania nauczycieli, specjalistów, wychowawcy i dyrektora placówki.

4.

KONSTRUOWANIE ANKIET BADAJĄCYCH ZACHOWANIA AGRESYWNE UCZNIÓW

Prowadzący: Jolanta Boryszewska

W-98

9.05.2019 r.

            

 • Agresja - analiza zjawiska.
 • Zasady opracowywania ankiet.
 • Tworzenie ankiet mających na celu badanie zjawiska agresji w szkole.

5.

DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE KLASĘ - SKUTECZNA FORMA PROFILAKTYKI

Prowadzący: Jolanta Boryszewska

W-97

14.03.2019r.

 

 • Najskuteczniejsza forma profilaktyki - integracja klasy.
 • Zasady przygotowania i realizacji działań integracyjnych.
 • Analiza propozycji różnorodnych działań integracyjnych.

Tematy rad pedagogicznych

1.

Dyscyplina w klasie - metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

4 godziny

2.

Jak prowadzić zebrania z rodzicami? Współpraca z "trudnymi rodzicami".

4 godziny

Studia Podyplomowe 
(Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Współpraca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży)

1.

Socjoterapia

 • 350 godz.
  3 semestry

2.

Terapia pedagogiczna

 • 350 godz.
  3 semestry

3.

Oligofrenopedagogika

 • 370 godz.
  3 semestry

4.

Mediacje i negocjacje

 • 160 godz.
  2 semestry

5.

Przyroda

 • 350 godz.
  3 semestry

6.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • 350 godz.
  3 semestry

7.

Surdopedagogika

 • 370 godz.
  3 semestry
Facebook