Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 16 Grudzień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

dr Jolanta Boryszewska

Konsultant do spraw opieki i wychowania

(parter. pok. nr 4)
tel: 86 216 42 17 w.11
j.boryszewska@cen.lomza.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek: 8.00-12.00 i 15.30-18.30
środa: 8.00 – 16.00
czwartek: 12.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00
Konsultacje w godzinach pracy

Oferta: I półrocze roku szkolnego 2017/2018

1  

ZASADY OPRACOWYWANIA INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH PROGRAMÓW DO PRACY Z UCZNIEM OBJĘTYM POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W PLACÓWCE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Prowadząca - Anna Karpowicz

W- 7 29.09.2018r.
 • Rozpoznanie i diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia jako wstęp do opracowania programów pracy.
 • Opracowanie i modyfikacja Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 • Różnice w tworzeniu programu do zajęć rewalidacyjnych i tworzeniu Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 • Opracowanie programu do zajęć indywidualnych i grupowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako wstęp do modyfikacji opracowanych programów pracy z uczniem.
 • Analiza dokumentów wykorzystywanych przez uczestników szkolenia w procesie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2  

Profilaktyka i wychowanie - zasady planowania i realizacji działań

Prowadzący:

Jolanta Boryszewska, Joanna Stabińska

W - 8 12.10. i 27.10. 2018r.
 • Wszystko zaczyna się od wychowania…
 • Relacja wychowanie - profilaktyka.
 • Zasady planowania działań wychowawczych.
 • Co powinniśmy wiedzieć o zagrożeniach i uzależnieniach, aby być wiarygodnym wobec młodzieży?
 • Nie taki diabeł straszny-diagnoza działań.
 • Opracowanie narzędzi do diagnozowania problemu uzależnień.
 • Zasady planowania działań profilaktycznych.
 • Co robią inni? Analiza programów profilaktycznych.
 • Przykładowe formy działań profilaktycznych możliwe do wykorzystania w szkole.
 • Karać, straszyć czy odradzać-postawa nauczyciela jako czynnik chroniący.
3  

CO ZROBIĆ, ABY NAM I NASZYM UCZNIOM CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ?

Prowadzący: Jolanta Boryszewska

W-9 4.10.2018 r.
 • Czy można zaplanować swój sukces?
 • Czy możliwe jest zaszczepienie pragnienia sukcesu w naszych uczniach?
 • 7 nawyków skutecznego działania wg Stephena R. Covey'a.
4  

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW - FUNDAMENT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Prowadzący: Jolanta Boryszewska

W-10 16 i 26.10.2018r.
 • Znaczenie komunikacji w procesie budowania kompetencji społecznych ucznia.
 • Planowanie działań wychowawczych nastawionych na podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczniów.
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.
5  

DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE KLASĘ - SKUTECZNA FORMA PROFILAKTYKI

Prowadzący: Jolanta Boryszewska

W-11 15.11.2018 r.
 • Najskuteczniejsza forma profilaktyki - integracja klasy.
 • Zasady przygotowania i realizacji działań integracyjnych.
 • Analiza propozycji różnorodnych działań integracyjnych.
Tematy rad pedagogicznych

1. Dyscyplina w klasie - metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

4 godziny
2. Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców 4 godziny
Studia Podyplomowe 
(Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Współpraca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży)
Socjoterapia 350 godz.
3 semestry
Terapia pedagogiczna

350 godz.
3 semestry

Oligofrenopedagogika

370 godz.
3 semestry

Mediacje i negocjacje

160 godz.
2 semestry

Przyroda

350 godz.
3 semestry

Edukacja dla bezpieczeństwa

350 godz.
3 semestry

Surdopedagogika

370 godz.
3 semestry

 

Facebook