Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W-50 METODY PRACY Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SYMBOL I NR FORMY W-50 RODZAJ FORMY warsztaty
METODY PRACY Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych
i gimnazjów, studenci Filologii PWSIiP w Łomży

 RAMOWY PROGRAM: 

  • Objawy dysleksji oraz sposoby identyfikowania uczniów z dysleksją.
  • Typowe trudności uczniów z dysleksją.
  • Sposoby wspierania uczniów  z dysleksją.
  • Wybrane metody pracy z uczniami z dysleksją.
TERMINY: 8.11.2014 r., godz. 9.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży WYMIAR GODZIN: 8
ORGANIZATOR:
 
Natalia Malenko
 
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Natalia Malenko, pracownik PP-P 
 
ODPŁATNOŚĆ:   20 zł
 
Nr konta bankowego: 83 1500 1533 1215 3003 9718 0000