Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W-28 BERLIN - BARWNE MIASTO NIEMIEC - JAKO TEMAT REALIOZNAWCZY NA LEKCKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

SYMBOL I NR FORMY W-28 RODZAJ FORMY warsztaty
BERLIN - BARWNE MIASTO NIEMIEC - JAKO TEMAT REALIOZNAWCZY NA LEKCKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka niemieckiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 RAMOWY PROGRAM: 

  • Wymiana doświadczeń związanych z celami i treściami nauczania realioznawstwa
    w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
  • Zadania i ćwiczenia z zakresu realioznawstwa.
  • Wybrane źródła internetowe poświęcone tematyce realioznawstwa.
TERMINY: 25.10.2014 r., godz.10.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży WYMIAR GODZIN: 4
ORGANIZATOR:
 
Natalia Malenko
 
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Krystyna Łuniewska 
 
ODPŁATNOŚĆ: bezpłatnie
 
Nr konta bankowego: