Czwartek, 20 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja w Kijowie "Wsparcie polityki w obszarze EDC/HRE"

Konferencja w Kijowie Wsparcie polityki w obszarze EDC/HRE
Olena Styslavska ORE, Marzena Rafalska ODN Łomża

W dniach 4-5 czerwca w Kijowie odbyła się konferencja otwierająca wspólny program Unii Europejskiej I Rady Europy "Wsparcie polityki edukacyjnej w zakresie kształtowanie demokratycznego obywatelstwa i edukacji o prawach człowieka w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Jako ekspert przedstawiający polityki i podejścia Rady Europy, drugiego dnia konferencji miałam wystąpienie „Demokratyczne zarządzanie szkołą”, oraz poprowadziłam krótkie warsztaty na ten temat. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw edukacji i głównych ośrodków doskonalenia nauczycieli z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Mołdowy i Ukrainy oraz eksperci z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Polski.