Niedziela, 17 Listopad 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Marzena Rafalska

Konsultant do spraw projektów edukacyjnych 

(I piętro pok. nr 18) 
tel: 86 216 42 17 w. 15
e-mail: m.rafalska@cen.lomza.pl

Godziny pracy: 

środa 8:00-14:00
czwartek: 8:00-14:00
piątek 8:00-13:30
Konsultacje w godzinach pracy

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:

- edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,

- wykładowca praw człowieka,

- specjalista edukacji obywatelskiej i europejskiej,

- ekspert Rady Europy w obszarze EDC/HRE (Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education)

- specjalista w zakresie planowania i finansowania projektów edukacyjnych,

- life coach.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

- przygotowania, realizacji i finansowania projektów edukacyjnych,

- edukacji obywatelskiej, europejskiej, międzykulturowej i globalnej,

- edukacji o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia,

- programowania pracy szkoły, w tym procesu wychowania,

- współpracy szkoły ze społecznością lokalną, współpracy zespołów nauczycielskich,

- komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji,

- coachingowego wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

 

Nowa oferta

Oferta zaplanowana na pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/20

Zapraszam na nowe szkolenia dla wychowawców, pedagogów i wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

 

L.p.

Temat

Ilość godzin

Data

Odbiorcy

1.

W-98, Wartości w pracy nauczyciela

8

05.10.2019

wychowawcy klas, wszyscy zainteresowani nauczyciele

2.

W- 99, Kryzys i co dalej?
Prowadzenie:
Katarzyna Alina Koszewska

8

16.10.2019

wychowawcy klas,  psycholodzy i pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

3.

W-19, Obraz i metafora jako metoda pracy wychowawczej z uczniami

8

19.10.2019

wychowawcy klas,  pedagodzy szkolni

4.

W-61,Informacja, propaganda i fake news
Prowadzenie:
Piotr Kowalik, Polin

4

13.11. 2019, 14.00

wychowawcy klas,  nauczyciele wos, zainteresowani nauczyciele

5.

W-43, Rozwijanie kompetencji obywatelskich najmłodszych uczniów

8

16.11.2019

nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

6.

W-18, Omawianie zagadnień kontrowersyjnych

8

07.12.2019

wychowawcy klas,  nauczyciele wos, pedagodzy szkolni

 

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

 

 

 

1.

Wartości w pracy nauczyciela

4

Do ustalenia

Rady pedagogiczne szkół

 

Prezentacja z webinarium na platformie eTwinning

"Współczesne podejścia w Edukacji dla demokracji"

 

Polecam Państwu materiały z przeprowadzonego przeze mnie 21 marca webinarium "Współczesne podejścia w Edukacji dla demokracji" na platformie eTwinning.pl
http://konferencje.frse.org.pl/seminarium_online1/article/Materia%C5%82y/lang:pl

 

 

Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych.

Polecam Państwa uwadze nową publikację ORE (redakcja merytoryczna Marzena Rafalska) : "Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych". Zachętą do zapoznania się z nią niech będą słowa wstępu profesora Jerzego Nikitorowicza:

"Zapraszam Nauczycieli do dialogu międzykulturowego, który będzie wynikiem trudnego procesu równoważenia emocji, wyciszania i niwelowania negatywnych odczuć w reagowaniu na Innych nacechowanym uprzedzeniami, negatywnymi stereotypami i lękami.
Proponuję zapoznanie się i korzystanie z niniejszej pracy, która z pewnością wesprze Państwa w procesie kształtowania umiejętności przechodzenia od reakcji do interakcji z Innymi, skłoni do bezpośredniego dialogu, pomoże Państwu i zbliży do potrzeb i motywacji zauważania, doświadczania, chęci poznania i zrozumienia, a w konsekwencji – współpracy i współdziałania z Innym i jego kulturą. Sądzę, że praca ta zachęci Państwa do rozwijania i wyrażania postawy tolerancji w trudnym dziele nabywania i kształtowania kompetencji międzykulturowych."

Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych. - Pobierz plik

Demokratyczne szkoły w Ukrainie

1 marca w Ministerstwie Oświaty i Nauki w Kijowie odbyło się uroczyste otwarcie 3-letniego programu "Demokracja w szkole".  W programie weźmie udział 120 ukraińskich szkół, które wraz ze społecznością lokalną będą wprowadzać demokratyczne zmiany w różnych sferach pracy szkoły. Uczestniczę w tym programie w charakterze eksperta, osoby, która może podzielić się polskim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Działania antydyskryminacyjne w szkole

Pod adresem : http://eid.edu.pl/publikacje/rzecz_o_dzialaniach_antydyskryminacyjnych,482.html  znajduje się ważny artykuł o możliwości prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkole. Artykuł Małgorzaty Jonczy - Adamskiej opiera się na diagnozie zawartej w raporcie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona".

Letnia Akademia "Demokracja w szkole"

W dniach 11-18 lipca odbyła się w Polsce szósta Letnia Akademia „Demokracja w szkole”, dla przedstawicieli szkół i organizacji partnerskich z 6 krajów Partnerstwa Wschodniego. Letnia Akademia to wydarzenie, które jest dobrą praktyką edukacyjną Rady Europy. Od 4 lat jestem trenerem Letniej Akademii.

Czytaj więcej

Seminarium Rady Europy w Budapeszcie

W dniach 02-06 lipca w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie  odbyło się seminarium regionalne dotyczące wdrażania Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka. Przedstawiałam tam polskie doświadczenia związane z demokratyzacją systemu oświaty w Polsce w ostatnich 20 latach.

Konferencja w Kijowie "Wsparcie polityki w obszarze EDC/HRE"

W dniach 4-5 czerwca w Kijowie odbyła się konferencja otwierająca wspólny program Unii Europejskiej I Rady Europy "Wsparcie polityki edukacyjnej w zakresie kształtowanie demokratycznego obywatelstwa i edukacji o prawach człowieka w 6 krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Czytaj więcej

Konferencja UNICEF Georgia w Tbilisi "Kształtowanie gotowości szkolnej"

Konferencja UNICEF Georgia w Tbilisi Kształtowanie gotowości szkolnej

W dniu 19 maja w Tbilisi odbyło się spotkanie, zorganizowane przez UNICEF Gruzja, poświęcone systemowym rozwiązaniom reformy edukacji przedszkolnej w Gruzji.

Czytaj więcej

Seminarium "Szkoła bez dyskryminacji"

W dniach  9-11 marca, w Sulejówku, uczestniczyłam w seminarium „Szkoła bez dyskryminacji”. Przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprezentowali raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, który stał się punktem wyjścia do dyskusji i planowania działań antydyskryminacyjnych.

Czytaj więcej

Konferencja we Lwowie „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich”

Konferencja we Lwowie „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich”

W dniach 24-26 kwietnia br. odbyła się we Lwowie konferencja podsumowująca realizację projektu „Utworzenie systemu alternatywnych form edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”.
W spotkaniu na temat „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich” uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Stowarzyszenia Edukator, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrum Inicjatyw Oświatowych ze Lwowa.

Czytaj więcej

Konferencja "Szkoła bez przemocy"

Konferencja Szkoła bez przemocy

W dniach 17-19 lutego w Biszkeku (Kirgistan) uczestniczyłam w konferencji „Szkoła bez przemocy”, zorganizowanej przez Ligę Obrońców Praw Dziecka i British Council. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych działających na rzecz promowania tolerancji i praw dziecka. W swoim wystąpieniu zaprezentowałam polskie programy poświęcone przeciwdziałaniu przemocy i promowaniu tolerancji w szkole.

Czytaj więcej