Poniedziałek, 10 Sierpień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja we Lwowie „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich”

Konferencja we Lwowie „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich”

W dniach 24-26 kwietnia br. odbyła się we Lwowie konferencja podsumowująca realizację projektu „Utworzenie systemu alternatywnych form edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”.
W spotkaniu na temat „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich” uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Stowarzyszenia Edukator, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrum Inicjatyw Oświatowych ze Lwowa.

Jako ekspert projektu przedstawiłam uczestnikom polskie i gruzińskie doświadczenia w promowaniu alternatywnej edukacji przedszkolnej.

W grupach roboczych Ukraińcy wraz z Polakami dyskutowali m.in. na temat poszukiwania dróg integracji przedszkola i szkoły wiejskiej, dzielili się doświadczeniem wdrażania alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz przygotowania kadry pedagogicznej dla przedszkoli.

Projekt był finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013.