Czwartek, 23 Styczeń 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Letnia Akademia "Demokracja w szkole"

W dniach 11-18 lipca odbyła się w Polsce szósta Letnia Akademia „Demokracja w szkole”, dla przedstawicieli szkół i organizacji partnerskich z 6 krajów Partnerstwa Wschodniego. Letnia Akademia to wydarzenie, które jest dobrą praktyką edukacyjną Rady Europy. Od 4 lat jestem trenerem Letniej Akademii.

Jakiego społeczeństwa chcemy, takiej edukacji potrzebujemy – to myśl przewodnia tegorocznej Letniej Akademii „Demokracja w szkole”, której inauguracja odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Chcąc rozwijać społeczeństwo obywatelskie, musimy zacząć uczyć i rozwijać demokrację w szkole.

„Przy obecnym wzroście dyskryminacji, napięć, konfliktów i ataków terrorystycznych w Europie sprawą priorytetową i wspólną dla wszystkich państw jest dziś kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego niezależnie od ich niedawnej przeszłości: czy wywodzą się z ustabilizowanej demokracji czy też z reżimu totalitarnego”, powiedziała Ewa Dudek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Edukacja jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, a nie tylko prawem dla wybranych, dodała Katia Dolgova-Dreyer Kierownik Departamentu Współpracy Dwustronnej i Wielostronnej Rady Europy. Podkreśliła, iż edukacja nie powinna służyć tylko dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, ponieważ edukacja oznacza samorozwój oraz rozwój aktywnych, dobrych obywateli. Edukacja obywatelska jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, a Letnia Akademia odgrywa ogromną rolę w jej promowaniu.

Pani Ana Perona-Fjeldstad, Dyrektorka Europejskiego Centrum Wergelanda zwróciła zaś uwagę na to, iż edukacja nie jest o tym co myśleć, ale jak myśleć, jak żyć z innymi w różnorodnych społeczeństwach.

Letnia Akademia „Demokracja w szkole” organizowana jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Radę Europy i Europejskie Centrum Wergelanda. Celem Akademii jest wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w państwach objętych programem Partnerstwo Wschodnie, a także z Polski i Rosji.