Niedziela, 12 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

mgr Janusz Kossakowski

Konsultant do spraw technologii informacyjnej

 

(parter, pok. nr 3)
tel: 86 216 42 17, w. 12
e-mail: j.kossakowski@cen.lomza.pl

Godziny pracy: 

wtorek 7.30 - 12.00

środa 11.00 - 14.00

Konsultacje w godzinach pracy

Oferta szkoleniowa na II semestr roku szkolnego 2019/2020

1. KL - 3/3 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu - 27.02;  17.03.2020 r.

2. KL - 14 Klub nauczycieli informatyki - 10.03; 21.04.2020 r.

3. W - 221 Programowanie w programie PIXBLOCKS - 23.03.2020 r.