Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 08.07.2014 r. nr 228100

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie usługi: Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w projekcie Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania Szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom – 1 osoba.

więcej

Zamówienie usługi - ogłoszenie nr 228100

Łomża: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom. 
Numer ogłoszenia: 228100 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014

więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 08.01.2014 r. nr ODN-II-26/2013

Znak sprawy Nr ODN-II-1/2014

Dotyczący zapytania ofertowego z dnia 2014.01.08 Nr ODN-II-26/2013 dotyczącego prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń i konsultacji w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

więcej

Zamówienie Nr ODN-II-26/2013 z dnia 2014-01-08

Zamówienie Nr ODN-II-26/2013 z dnia 2014-01-8 – dotyczące prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń i konsultacji w ramach sieci współpracy i samokształcenia podczas realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.

więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia z dnia 2013-12-18 Nr ODN-II-25/2013

ODN – II-26/2013

Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 2013-12-18 Nr ODN-II-25/2013 na przeprowadzenie przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), realizowanym przez Powiat Łomżyński w partnerstwie z województwem podlaskim/ Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

więcej

Wybór wykonawcy cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia - dotyczy zamówienia nr 506506

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w projekcie Przygotowanie  i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom.

więcej

Zamówienie Nr ODN-II-25/2013

Zamówienie Nr ODN-II-25/2013 z dnia 2013-12-18 – dotyczące  prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia podczas realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży jako partnera  projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”

więcej

Zamówienie usługi - ogłoszenie nr 506506

Łomża: Przeprowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w ramach realizacji projektu Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

więcej

Wybór wykonawcy zamówienia na dostarczenie artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

W postępowaniu: wybór Wykonawcy zamówienia na dostarczenie artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy „Omega” Hurtownia Spożywcza, Małgorzata Aldona Konopka z Łomży, która całkowicie spełnia określone przez Zamawiającego warunki.

Wybór Wykonawcy zamówienia na dostarczenie materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

W postępowaniu: wybór Wykonawcy zamówienia na dostarczenie materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy PRGRESS STUDIO REKLAMY z Łomży, która całkowicie spełniała określone przez Zamawiającego warunki, tj. zrealizowanie zamówienia w miesiącu XI 2013 r., dostarczenie materiałów nowych, opatrzonych logotypami projektu, które Zamawiający przekaże Wykonawcy za najniższą cenę.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 cyklu szkoleń wspomagających proces realizacji ofert doskonalenia w ramach realizacji projektu„Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – ogłoszenie w BZP nr 475706 – 2013 - data zamieszczenia: 20.11.2013r. – zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. – Prawo zamówień publicznych.

więcej

Zamówienie Nr ODN-II-18/2013 z dnia 2013-11-19 dotyczące dostarczenia materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Zamówienie Nr ODN-II-18/2013 z dnia 2013-11-19 dotyczące dostarczenia materiałów dla uczestników szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w projekcie „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”

więcej

Wybór wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu biurowego

W wyniku postępowania dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu biurowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, informujemy, że w/w postępowaniu wybrano ofertę następującego wykonawcy:

więcej

Wybór wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

W wyniku postępowania dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, informujemy, że w/w postępowaniu wybrano ofertę następującego wykonawcy:

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu biurowego

Na zakup i dostawę sprzętu biurowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.

więcej

Pełnienie funkcji członka Grupy Monitorującej Powiatowy Program Wspomagania

I. ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża,
tel.(86) 216-42-17 fax. (86) 216-57-25, e-mail: odn|cen.lomza.pl| |odn|cen.lomza.pl,

więcej
Facebook